Batavia†††††††††††††††††††††† 10e Bataljon††††††††††††††††††††† W-Java

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 13-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp bestond uit het kazernecomplex van het 10e Bataljon Infanterie, gelegen ten zuiden van het Waterlooplein, in het oostelijk stadsdeel. Dit kampement was tijdens de Japanse bezetting een krijgs≠gevan≠genkamp, in de bersiap-periode werd het een Opvangkamp.

 

Kampcommandant

kapitein Shikasa≠buro (augustus 1945)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

15-08-1945

 

 

 

200 (1)

kr

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-11-1945

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

xx-02-1946

 

 

 

8000

ma,vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

 

ma,vr,ki

kr=krijgsgevangenen

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (met name van Indo-Europese en Molukse afkomst)

(1) enige honderden (aantal niet precies bekend)

 

Wonen.

Men verbleef in grote loodsen, waarbij de verschillende families van elkaar gescheiden waren door opge≠hangen

sarongs.

Kleding

De kleding was over het algemeen armoedig.

Sanitair

De sanitaire voorzieningen waren slecht: deze waren niet berekend op zoveel mensen.

Veiligheid

Het kamp werd beschermd door Molukse KNIL-militairen.

 

Huidige situatie (2007)

Dit kazerne-complex bestaat niet meer (ter plaatse is nu Hotel Borobudur).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. Ė GeÔllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-IndiŽ 1945-1947, 2009, pg 45

Fabricius, Johan - Hoe ik IndiŽ terugvond, 1947, pg 99

Dulm, J.van e.a. Ė Atlas Japanse kampen, DeelI, 2000, pg 92

NIBEG-rapport 5, 28.02.46, NIOD, IC 060374, pg 2

Toestand der Nederlanders in de kampen, NRK-archief Ned. IndiŽ, Doos 2, map 1

Vletter, M.E. de e.a. - Batavia, Beeld van een metamorfose, 1997, pg 70, 80, 82 (aanval peloppers), 83

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 200-201, 235

 

 

Index††††††††† West-Java-kampen