Magelang                    7e Bataljon                       M-Java

 

                                                                                                                                                                     26-2-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

De gebouwen van deze KNIL-kazerne lagen in het noord-oostelijk stadsdeel. Dit kamp was ondergebracht in gebouwen van het 7e Bataljon. In dit kamp werden alle mannen en oudere jongens samengebracht.

 

Kampleiding

Hr P.K.Anthonijsz             

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

22-11-1945

Omgeving (1)

 

285

285

jo,ma

19-01-1946

Mag: Gevangenis

 

35

320

jo,ma

09-02-46 (2)

 

 

 

321 (3)

jo,ma

xx-xx-1946

Mag: 2e Bataljon

 

200

 

jo,ma

xx-xx-46 (4)

 

Evacuatie (5)

 

60

om,zm

xx-xx-46 (6)

 

Mag: Hoofdwacht

60

0

jo,ma

jo=oudere jongens, ma=mannen, om=oudere mannen, zm=zieke mannen

Mag=Magelang

(1) Magelang en directe omgeving

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) 195 Indo-Europeanen, 72 Ambonezen, 31 Menadonezen, 23 Timorezen

(4) eind 1946

(5) naar Batavia

(6) eind 1946 (volgens IRK-rapport Hoofdwacht, 9-4-1947)

 

Omstandigheden

voeding                het eten was onvoldoende: 150 gram rijst en mais pppd (tweemaal mais, eenmaal rijst met

sajoer); corveers, houthakkers en keukenpersoneel kregen extra eten; extra voeding via handel

met bewakers en etensruil tegen zelfgemaakte woks (materiaal van lege benzinevaten).

wonen                   geen meubilair, slapen op de grond (enkelen hebben verhoogde houten plank), elektrisch licht

sanitair                  goede WC’s

water                     goed leidingwater

gezondheid           niet goed: dysenterie en oedeem

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 105

IRK-rapport, 09.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 42

Paulus, A.C. – Persoonlijke mededeling

PMI-reisverslag bezichtiging kampen M- en O-Java, 16.02.46, NEFIS/CMI-document, BuZa 2164, pg 2

Ramaekers, G. - Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

Deze kazerne bestaat nog steeds en is nog als zodanig in gebruik.

 

Index          Kampen in Midden-Java