Batavia                            ADEK                           W-Java

 

                                                                                                                                                                         13-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp was gelegen in het centrum van Meester Cornelis, aan de Sluisweg. Het was oorspronkelijk gebouwd als doorgangshuis voor koelies op weg naar de plantages in Deli, het zogenaamde Algemeen Delisch Emigratie-Kantoor (ADEK). Sinds eind 1944 was het een Japans vrouwenkamp; na de capitulatie van Japan werd het een Opvangkamp voor vluchtelingen en evacués.

 

Kampcommandant

kapitein Maru­yama (augustus 1945)

 

Kampleiding

Mw C. van Gulik-van Alphen en Mw M.M. van Neuren-de Roy (augustus 1945)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

15-08-1945

 

 

 

2000

vr,ki

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-11-1945

 

 

 

 

ma,vr,ki

xx-02-1946

 

 

 

800

ma,vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

 

Wonen

Het kamp was ondergebracht in een aantal grote barakken, een zeer deprimerende omgeving.

Water

De watervoorziening werd door de Engelsen verbeterd.

Sanitair

De toiletten en beerputten waren nog steeds een probleem.

 

Huidige situatie

De loodsen zijn op 30-09-1989 door brand verwoest en vervangen door een woonwijk.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 48

Brugmans, Prof. Dr. I.J. – Gevangen op Java, Dagboek uit een Jappenkamp, 2004, pg 155

Dulm, J.  van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel  I, 2000, pg 96

Grevendamme, Ben - Vrij, 1947, pg 72-74

NIBEG-rapport, 28.02.46, NIOD, IC 060374, pg 3

Toestand der Nederlanders in de kampen, NRK-archief Ned. Indië, Doos 2, map 1

 

Naamlijsten

op www.japanseburgerkampen.nl onder ADEK, lijst augustus 1945 (2200 families)

 

Index          West-Java-kampen