Sitoebondo                    Adjoeng                          O-Java

 

                                                                                                                                                                     18-12-2011

Ligging:

Sitoebondo lag dichtbij de noordkust, ongeveer 30 km ten noord-oosten van Bondo­woso.

De plaats Adjoeng is (nog) niet gevonden op de beschikbare kaarten.

Het is (nog) niet bekend, in welk gebouw het kamp was ondergebracht.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving

 

 

 

jo,ma

xx-xx-19xx

 

Sitoeb: Pandji

 

 

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

Sitoeb=Sitoebondo

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 217

IRK-rapport, 09.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 72

 

 

Index          Kampen in Oost-Java