Ambarawa                 Ambarawa 7                      M-Java

 

                                                                                                                                                                     14-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Het kamp was ondergebracht in een KNIL-kampement, oude politiekazerne met bijbehorende loodsen”.

 

Kampcommandant

Yamada

 

Kampleiding

Hr  Kok en Hr T.Terhenne

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

23-08-1945

 

 

 

2500

jo,ma

 

OPVANGKAMP

 

 

 

23-08-1945

Amb: Bandoen

 

224

 

jo,ma

23-08-1945

Kedo: Kalitjeret

 

150

 

jo,ma

23-08-1945

 

 

 

2500

jo,ma

24-08-1945

 

Amb: Banjoe 12

 

 

jo (1)

25-08-1945

 

Amb: Amb 6

 

 

jo (1)

29-08-1945

 

Amb: Banjoe 11

 

 

jo (1)

07-09-45 (2)

 

 

 

800

jo,ma

25-09-1945

 

Mag: Mili Hosp

 

 

zi

xx-10-1945

 

Amb: Fort WI (3)

86

 

jo,ma

23-10-45 (4)

Omgeving (5)

 

400

 

jo,ma

xx-11-45 (6)

 

 

 

1000

jo,ma

27-11-1945

 

Amb: Fort WI

 

400

ma,vr,ki

10-12-1945

 

Evacuatie (7)

 

0

jo,ma

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen, zi=zieken

Amb=Ambarawa, Kedo=Kedoengdjati, Mag=Magelang

Bandoen=Bandoengan, Banjoe=Banjoebiroe, Fort WI=Fort Willem I, Mil Hosp=Militair Hospitaal

(1) jongens gingen terug naar hun moeders

(2) peildatum RAPWI, rapport Schoute, IC 081820

(3) door binnenvallende groep pemoeda’s ontvoerd

(4) en 24-10-1945

(5) door republikeinen vrijgelaten en in dit kamp opgevangen

(6) peildatum “begin november 1945”, Rode Kruis, verslag IC 054927, pg 3

(7) in Britse vrachtauto’s onder Britse bescherming naar Semarang naar diverse opvangkampen

 

Gebeurtenissen

24-08-1945         ruilhandel aan het gedek

24-08-1945         jongens verlieten het kamp (gingen naar hun moeders)

xx-10-1945         groep pemoeda’s vielen het kamp binnen en ontvoerden 86 jongens en mannen

21-11-1945         aanval van TKR-militairen op het kamp afgeslagen door Britse en Japanse troepen

xx-11-1945         nachtelijke mortier-aanvallen vanuit de omliggende heuvels

14-12-1945         Britse troepen ontruimden Ambarawa, kamp 7 platgebrand

 

Huidige situatie

Het kamp bestaat niet meer (destijds platgebrand).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Ned.-Indië 1945-1947, 2009, pg 120-121

Broeshart, A.C. et al – Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 41, 46

Brommer, B. et al – Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 75

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 171-173

Dulm, J. van e.a. – Atlas van de Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 147-148; Deel II, 2002, pg 121 e.v.

Govaars, G.R.E.W. – Verslag 22-8-1945, NIOD, IC 054832

Groen, P.M.H. – Patience  and bluff, Mededelingen Sectie Mil. Geschiedenis, deel 8, 1985, pg 125

Lenderink-Talsma, E. – Vierduizend mensen en één koeiekop, 1995, pg 84-87

Scharrenberg-Franzen, A.C. – Ondervragingsrapport 05.02.48, NIOD, IC 033543, pg 6-7

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig Overzicht, NIOD, IC 081820, pg 92

Verslag CIB, Rode Kruis, NIOD IC 054927 (7 pagina’s)

Zwaan, D.H. (Ventje Sowan) – Dagboek, eigen beheer, (23-08-1945 – 29-08-1945)

 

Plattegrond, tekeningen, foto’s

zie www.japanseburgerkampen.nl

 

 

Index          Kampen in Midden-Java