Ambarawa                 Ambarawa 8                      M-Java

 

                                                                                                                                                                     14-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Andere benaming

Touwslagerskamp (voorheen Ambarawa 9)

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in de school en het internaat van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen; het lag aan de westzijde van Ambarawa aan de weg naar Magelang.

 

Kampcommandant

Yamada

 

Kampbewaking

Japanse soldaten, later (per 20-10-1945) Britse militairen

 

Kampleiding

Mw I. de la Rambelje

 

Transporten:

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

23-08-1945

 

 

 

700

vr,ki

 

OPVANGKAMP

 

 

 

07-09-45 (1)

 

 

 

900

vr,ki

20-10-1945

 

 

 

700

vr,ki

xx-11-45 (2)

 

 

 

800

vr,ki

23-11-1945

 

Amb: Zkhs

 

 

zi

25-11-1945

 

Amb: Fort W I

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr-vrouwen, zi=zieken

Amb=Ambarawa, Fort WI=Fort Willem I, Zkhs=Ziekenhuis

(1) peildatum RAPWI, rapport Schouten, IC 081820

(2) peildatum “begin november 1945” Rode Kruis, verslag IC 054927, pg 3

 

Wonen

Gebouwen waren hoog gelegen, in vrij goede conditie, maar bedden ontbraken, slapen op matrassen op de grond.

Water

De watervoorziening was slecht (gebouwen lagen hoog t.o.v. omgeving).

Medische zorg

Kamparts Dr van den Broek, verder nog 2 artsen en 3 verpleegsters (situatie begin november 1945)

 

Gebeurtenissen

15-10-1945         het kamp werd geplunderd door pemoeda’s; water en licht werden afgesloten.

22-10-1945         pemoeda’s vielen via de achterzijde het kamp binnen, dreven de vrouwen en kinderen bijeen, gooiden handgranaten temidden van deze groep (8 doden); een groep van 40 Britse soldaten (Ghurka’s) maakte een einde aan het bloedbad.

21-11-1945         circa 40 TKR-militairen vielen het kamp binnen, dreven de vrouwen en kinderen bijeen op het centrale grasveld en wierpen handgranaten in deze groep: er vielen 14 doden en gewon­den; een toevallig passerende Britse patrouille maakte een eind aan deze overval.

23-11-1945         een nieuwe aanval op het kamp werd afgeslagen.

25-11-1945         het kamp werd ontruimd.

 

Huidige situatie (2007)

Het gebouw is nu in gebruik als Middelbare Landbouwschool; op de plaats van de aanslag op 22-10-1945 staat nu een plantenkas.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Ned.-Indië 1945-1947, 2009, pg 120-121

Broeshart, A.C. et al – Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 46

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 171

Dulm, J. van e.a. – Atlas van de Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 148-149; Deel II, 2002, pg 121 e.v.

Groen, P.M.H. – Patience  and bluff, Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis, deel 8, 1985, pg 119, 145-148

Janssen-van Leeuwen, Mw C.M. – Verslag, NIOD, IC 032.202 (tevens namen van slachtoffers)

Kramer, Diet – Thuisvaart, 1965, pg 64-68

Lenderink-Talsma, E. – Vierduizend mensen en één koeiekop, 1995, pg 93-94

NIBEG-rapport nr 2, 20 dec. 1945, NIOD, IC 060370

Scharrenberg-Franzen, A.C. – Ondervragingsrapport 05.02.48, NIOD, IC 033543, pg 6

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig Overzicht, NIOD, IC 081820, pg 92

Tull, wingcommander – Situation reports, Liddell Hart Centre, King’s College, London, o.a. Sitrep 26-11-45

Verslag CIB, Rode Kruis, NIOD IC 054927 (7 pagina’s)

Zewald, C.A. – Rapport kampen Midden-Java,  NA, Commandant Zeemacht (2.13.72), 339

 

 

Plattegrond, tekeningen, foto’s

zie www.japanseburgerkampen.nl

 

 

Index          Kampen in Midden-Java