Ambarawa                                                       M-Java

 

                                                                                                                                                                                25-8-2020

 

Op 14-10-1945 werden 550 mannen en oudere jongens door de republikeinen opgesloten in Fort Willem I; op 22-10-1945 werden zij door Britse troepen bevrijd. Eind oktober werd een tweede groep van 255 personen door de republikeinen opgepakt en opgesloten in Fort Willem I: 150 Japanse soldaten uit de directe omgeving en 105 mannen en oudere jongens, die eerst enige tijd in de Gevangenis van Oengaran gevangen zaten; deze groep werd op 23-11-1945 door Britse troepen bevrijd. Vervolgens kwam dit kamp beschikbaar als opvang­kamp voor mensen uit de Japanse kampen.

 

Het voormalige Japanse kamp Banjoebiroe 10 (een Gevangenis) werd in mei-juni 1946 korte tijd gebruikt als evacuatiekamp voor alle mannen, vrouwen en kinderen, die in de republikeinse kampen in Salatiga hadden gezeten: zij kwamen aan in mei 1946 en werden geėvacueerd naar geallieerd gebied in juni 1946.

 

 

 

AMBARAWA

 

 

14-10-1945

550 jo, ma

 

10-1945

150 Japanse sold.

 

 

14-10-1945

105 jo, ma

 

 

 

Fort Willem I

 

 

Oengaran

 

Salatiga

 

22-10-1945 bevrijd

 

28-10-1945

 

 

mei 1946

vr,ki

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort Willem I

 

 

23-11-1945 bevrijd

 

Banjoebiroe 10

 

 

juni 1946

 

 

 

 

SEMARANG

 

 

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                Ambarawa-kaart