GeÔllustreerde Atlas van de Bersiapkampen

in Nederlands-IndiŽ 1945-1947

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 29-8-2013

 

In navolging van de GeÔllustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-IndiŽ 1942-1945 (uitgave 2000) is in mei 2009 verschenen een vergelijkbare Atlas van de Bersiapkampen in Neder≠lands-IndiŽ 1945-1947. De redactie bestond uit Henk Beekhuis, Herman Bussemaker, Paula de Haasen Ton Lutter.

 

Onder Bersiapkampen worden drie soorten kampen verstaan:

 

(1) de Republikeinse kampen, waarbij totaal ongeveer 50.000 Nederlanders door de IndonesiŽrs werden geÔnterneerd (periode oktober 1945 tot mei 1947),

 

(2) de ex-Japanse kampen, waarin totaal ongeveer 100.000 Nederlanders verbleven in afwach≠ting van hun evacuatie naar Nederland of hun overbrenging naar speciaal inge≠richte opvang≠kampen (periode augustus 1945 tot medio 1946) en

 

(3) de Opvangkampen, waarin ongeveer 100.000 Neder≠landers verbleven in afwachting van hun evacuatie naar Nederland of hun terugkeer in de Indische samen≠leving.

 

Een inleidend hoofdstuk geeft de geschiedenis van de bersiap weer, van het uitroepen van de onaf≠hankelijkheid van IndonesiŽ (17 augustus 1945) tot de soevereini≠teits≠overdracht (29 december 1949). Verder zijn er bijlagen toegevoegd over de evacuatie≠transporten, waarmee de geÔnterneerden in de Republikeinse kampen werden geŽva≠cueerd naar geallieerd gebied en de scheepstransporten uit IndiŽ naar AustraliŽ, Ceylon, Bangkok, Nieuw-Guinea en alle transporten naar Nederland (meer dan 1500 vaarten) en van AustraliŽ, Ceylon en Bangkok terug naar Nederlands-IndiŽ, cq Indo≠nesiŽ.

 

De Atlas van de Bersiapkampen (ISBN 978.90.5294.436.4) is te bestellen bij

Uitgeverij Profiel te Bedum, www.profiel.nl, info@profiel.nl

 

 

N.B. †††† De beide delen van de GeÔllustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-IndiŽ 1942-1945 (Asia Maior, 2000-2002) zijn uitverkocht en alleen antiquarisch verkrijgbaar.

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Index