Banjoewangi               Awoe-awoe                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     20-12-2011

 

Ligging

Banjoewangi lag aan de oostkust (tegenover Bali).

De plaats Awoe-awoe lag ongeveer 2 km ten noorden van de spoorlijn van Banjoe­wangi naar Djember, ongeveer 13 km ten westen van Rogodjampi,. Het wordt niet vermeld op de Kaart van ondernemingen, niet op de kaart in de Autowegen-Atlas, maar wel op de Topografische kaart (blad 59.43 C).

Het kamp bestond uit een grote loods-op-palen (gebruikt voor het drogen van tabak) en enige andere huizen, alles omheind met gedek.

 

Kampbewaking

TRI

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Banj: Sronno (1)

 

50

50 (2)

ma,vr,ki

xx-02-1946

 

Banj: Kendenglemboe

50

0

mav,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Banj=Banjoewangi

(1) transport per open vrachtauto

(2) totaal 8 gezinnen, geschat aantal personen: 50

 

Omstandigheden

voeding                 slecht; zelf koken

wonen                   slecht

water                     uit klein riviertje, daar ook baden en wassen

sanitair                  ook in het riviertje

medische zorg     geen

 

Literatuur

Anthonio, Hr B. - Persoonlijke mededeling

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 218

 

 

Index          Kampen in Oost-Java