Soerabaja                      B-kamp                           O-Java

 

                                                                                                                                                                     28-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht aan de Bataviaweg, een straat loodrecht op de Tandjoeng Perakweg, de verbin­dingsweg van het centrum van de stad en het westelijk havengebied, ongeveer halverwege het centrum en de haven (thans Jalan Jakarta of Jalan Johor?).

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

Vertrokken

naar

Aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1945

Soerabaja:

Binnenstad (1)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1945

C-kamp (2)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1945

 

Singapore

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr-vrouwen

(1) eerste opvang van groepen evacués

(2) vanwege betere huisvesting

 

Omstandigheden

wonen    het is niet duidelijk in welk gebouw dit kamp was ondergebracht (volgens Faner een schooltje)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 191

Faber, Joldert – Persoonlijke mededeling (foto’s 2006)

Kijander, Mw E. – Verslag 27-11-47, NIOD, IC 032780, pg 14

Meelhuijsen, W. – Revolutie in Soerabaja, 2000, pg 261

Pulle-Hesse, Mw O. – Verslag, NIOD, IC 055880

Schouten, C.  – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, 1946, pg 124

 

 

Index          Kampen in Oost-Java             Kaart Soerabaja-Noord

 

Zeetransporten vanuit Soerabaja