Semarang                  BAT-fabriek                      M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Deze fabriekshal van British-American Tobacco lag in het noord-oosten van de stad, niet ver van het Ooster-Bandjir-kanaal, bij de brug in de weg naar Demak en Koedoes.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-45 (1)

Amb/Banj

 

 

 

ma,vr,ki

13-11-1945

 

 

 

750

ma,vr,ki

18-11-1945

 

KPM-gebouw (2)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) oktober-november 1945

(2) ontruiming in verband met aanvallen van de republikeinen

 

Ontruiming

Op 18-11-1945 moest dit kamp ontruimd worden in verband met aanvallen van extremisten vanuit de nabij gelegen kampongs. Iedereen werd in vrachtauto’s, beschermd met matrassen, overgebracht naar KPM-gebouwen in de Prauwen­haven.

 

Omstandigheden

Soms was er geen leidingwater (mogelijk door een boycot van de pemoeda’s).

 

Huidige situatie (2007)

De fabriek bestaat nog steeds, maar is uitgebreid (eigendom van Sampoerna); er worden nog steeds sigaretten gemaakt.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 111

Broeshart, A.C. e.a. – Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 44 e.v.

Brommer, B. e.a. – Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 72, 73, 121 (foto buitengevel)

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 166, 169

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis 8, 1985, pg 134, 139

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

 

 

Index          Kampen in Midden-Java