Tjiamis                          Bandjar                          W-Java

 

 

                                                                                                                                                                         11-10-2011

Ligging

De plaats Bandjar lag ongeveer 20 km ten oosten van Tjiamis. Deze plaats staat op alle beschikbare kaarten vermeld, o.a. ook op de Topografische Kaart (blad 42.41 A).

Het is (nog) niet bekend in welk gebouw het kamp was ondergebracht.

.

 

Kampleiding

Ir Keller

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18-10-1945

Omgeving

 

 

 

jo,ma (1)

xx-xx-1946

 

Tjiam: Bandjarsari

 

0

jo,ma

jo=oudere jongens, ma=mannen

Tjiam=Tjiamis

(1) voornamelijk gevangenen uit de Gevangenis van Soekamiskin bij Bandoeng

 

Omstandigheden

voeding                 zeer slecht

gezondheid           veel malaria

medische zorg     geen medicijnen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 83

CIB-verslag, NIOD, IC 054844=055265

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 38 (juni 1946: 150 politieke gevangenen; okt. 1946: 250 personen uit Lodaja)

Verslag van ex-kampleider, CIB, 06.11.46, NIOD, IC 054656, pg 1

 

 

 

Index          West-Java-kampen