Tjiamis                       Bandjarsari                      W-Java

 

 

                                                                                                                                                                         11-10-2011

Ligging

De plaats Bandjarsari lag ongeveer 15 km ten zuid-oosten van Bandjar (Bandjar lag ongeveer 20 km ten oosten van Tjiamis).

Het kamp was ondergebracht in een Hollands-Indische school, midden tussen de sawah’s.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1946

Tjiam: Bandjar

 

 

 

jo,ma

xx-06-46 (1)

Band: Lodaja

 

 

 

jo,ma

17-06-1946

Tasik: Java Veem

 

22

 

jo,ma

25-10-1946

 

Tasik: Java Veem

22 (2)

 

jo,ma

xx-xx-46 (3)

 

Tjiam: Panawangan

 

 

jo,ma

xx-xx-46 (3)

 

Tasik: Negarawangi

 

0

jo,ma


jo=jongens, ma=mannen

Band=bandoeng, Tasik=Tasikmalaja, Tjiam=Tjiamis

(1) op 14, 15 en 16 juni 1946 (de vrouwen en kinderen uit Lodaja gingen naar Java Veem)

(2) dezelfde groep, die op 17-6-1946 in dit kamp aankwam (waarschijnlijk i.v.m. op handen zijnde evacuatie)

(3) ontruiming van het kamp n.a.v. de dood van de Hr Thiele

 

Omstandigheden

voeding                 slecht

gezondheid           veel malaria (moerasgebied rondom)

medische zorg     ernstig zieken gingen naar ziekenhuis in Tjiamis

sterfgevallen        één sterfgeval (Hr Thiele)

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 83

Delden, M.C. van – Verplaatsingen, hoofdstuk in Wim Willems e.a. – Uit Indië geboren, 1997, pg 146

Grave, A. de – Persoonlijke mededeling

Kamplijst, NA, PGH 1419, pg 38 (okt. 1946: 50 ma,vr,ki, Europeanen en Indo-Europeanen)

Verslag van ex-kampleider, CIB, 06.11.46, NIOD, IC 054656, pg 1

Verslag Tasikamalja, NIOD IC, 054844 (één pagina + naamlijst)

Wolff, Hr W.L. – Mededeling, 29.05.53, NIOD, IC 050734

 

 

 

Index          West-Java-kampen