Pakong                       Bandoengan                   Madoera

 

                                                                                                                                                                     21-12-2011

Andere benaming

Pakong

 

Ligging

Pakong lag ongeveer 15 km noord-noord-oost van Pamekasan (ongeveer halverwege de noord- en de zuidkust). Deze plaats wordt niet vermeld op de Kaart van de onderne­mingen, maar wel op de kaart in de Autowegenatlas en op de Topografische kaart (blad 57.40 A).

Bandoengan was een desa ongeveer 1 km ten zuiden van Pakong. Het wordt vermeld op de Topografische kaart.

Het kamp was ondergebracht in drie loodsen, één voor de Soemenep-Gevangenis-groep,  één voor de Hotel van Duijne-groep en één voor de Pamekasan-groep. Het kamp was lange tijd bij de autoriteiten onbekend en werd daarom na ontdekking ook wel aangeduid als “het vergeten kamp”.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10-06-1946

Pam: MULO

 

24

24

vr,ki

10-06-1946

Pam: Laden

 

17

41

jo,ma

10-06-1946

Soe: Hotel van Duijne

 

39

80

vr,ki

19-12-46 (1)

 

 

 

80

ma,vr,ki

20-12-1946

 

Evacuatie (2)

80 (3)

0

ma,vr,ki

jo=oudere jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Pam=Pamekasan, Soe=Soemenep

(1) datum van het bezoek van de Regeringscommissie

(2) samen met de Regeringscommissie via de haven van Soemenep (Kalianget) naar Soerabaja

(3) in werkelijkheid kwamen 82 mensen aan: onderweg werden nog 2 oude dames meegenomen

 

Omstandigheden:

voeding                         onvoldoende

wonen                           daken van de loodsen waren lek

gezondheid                   redelijk

bewegingsvrijheid       vrij rondlopen binnen een straal van 5 km van het kamp

 

Gebeurtenissen

Op 19-12-1946 arriveerde een Regeringscommissie onder leiding van kapitein H.L.A. van den Wall Bake in het kamp voor een visitatie. Nog die zelfde dag werd in onderling overleg met delegaties van het NIRK, POPDA en het hoofd van de plaatselijke Politie besloten het gehele kamp te evacueren. De volgende morgen werden alle geïnterneerden op vrachtauto’s overgebracht naar de havenstad Kalianget; hier kregen zij nog een maaltijd in de Sociëteit; ’s avonds om 6 uur vertrok de boot (de Jaei Maru) naar Soerabaja, aankomst aldaar op 21-12-1946, ’s morgens om 9.30 uur. De ex-geïnterneerden werden opgevangen in het NIAS-gebouw.

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 220

Lijst van kampen, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 34 (30.09.46: 80 ma,vr,ki, zowel Europ. als Indo-Europeanen)

Reisverslag Regeringscommissie 17-22 dec. 1946, NA, AS, 2.10.14, 2807

Stelter, S. – Persoonlijke mededeling

Verslag Regeringscie, dec. 1946, NRK afd. Indon., NRK Land. Bur., Blok Ned.Indië Doos 1, Map 4, pg 2, 7, 17

 

Naamlijsten

NEFIS-rapport, BuZa, NEFIS-document 2262 (lijst van 82 personen, aangekomen in Soerabaja)

Stelter, S. – Persoonlijke mededeling (naamlijst met geboortedatum, m/v, woonplaats)

 

Index          Kampen op Madoera