Ambarawa                 Bandoengan                      M-Java

 

                                                                                                                                                                     24-2-2013

Ex-Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Het Japanse kamp lag ongeveer 7 km ten noord-westen van Ambarawa, aan de weg van Ambarawa naar Soe­mowono; het was een werkkamp: er moesten groenten worden verbouwd. Het is niet duidelijk of het opvang­kamp in het zelfde gebouw was ondergebracht als het Japanse kamp.

 

Kampcommandant

Yamada

 

Kampbewaking.

Japanse soldaten.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

23-08-1945

 

 

 

224 (1)

jo

23-08-1945

 

Amb: Amb 7 (2)

224

0

jo

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-10-45 (3)

Omgeving (4)

 

100

100

vr,ki

03-11-45 (5)

 

 

 

100

vr,ki

08-11-1945

 

Amb-kamp (6)

50

50

vr,ki

xx-11-1945

Omgeving

 

100

150

vr,ki

16-11-1945

 

Amb: Banj 11 (6)

150

0

vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, vr-vrouwen

Amb=Ambarawa, Banj=Banjoebiroe
(1) 204 jongens, 8 mannen en 12 nonnen

(2) terug naar eigen kamp, de tocht werd lopend gemaakt (met zware bagage)

(3) sinds medio oktober 1945

(4) vluchtelingen uit de omgeving

(5) bezoek van wingcommander Tull

(6) met Britse vrachtauto’s kamp geheel ontruimd

 

Gebeurtenissen Japans kamp

De capitulatie werd pas op 24-08-1945 in Ambarawa 7 bekend gemaakt.

 

Gebeurtenissen Opvangkamp

Nederlandse vrouwen en kinderen, waarvan de mannen eerst in Fort Willem I gevangen zaten en later naar Ambarawa 7 waren overgebracht, zochten hier een veilig onderdak. Op 3-11-1945 bij het bezoek van wing­commander Tull was de toestand rustig. Gedurende de dagen daarna werd de dreiging van de republikeinen steeds groter en werd besloten toch te evacueren. Daarna kwamen nog meer vluchtelingen het kamp binnen; allen werden kort daarna geëvacueerd.

 

Literatuur

Al, Joop – Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge, 1994, pg 216

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Ned.-Indië 1945-1947, 2009, pg 122

Dulm, J. van e.a. – Atlas van de Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 149; Deel II, 2002, pg 121 e.v.

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis, deel 8, 1985, pg 135

Tull, wingcommander T.S. – Situation reports 29, 32, 34, 42, 43, LHC, Londen

 

Plattegrond, tekeningen, foto’s

zie www.japanseburgerkampen.nl

 

 

Index          Kampen in Midden-Java