Bangkinang                Bangkinang               M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                         26-3-2013

Japans kamp

 

Ligging

Bangkinang lag aan de rivier de Kampar, die vanaf de grote bergrug naar het oosten stroomde en ter hoogte van de Riouw-archipel in zee uitmondde. Het was via een lange autoweg vanuit Fort de Kock bereikbaar. Het mannenkamp lag ongeveer 400 meter ten westen van Bangkinang, het vrouwenkamp nog eens 1000 meter verder naar het westen.

 

Kampcommandant

kapitein Hashi­moto; later major C.A.Langley (bij diens afwezigheid captain D.H.Clark)

Kampbewaking

Japanse militairen

Brits-Indische ex-krijgsgevangenen uit Pakanbaroe (vanaf 12-09-1945)

Nederlandse ex-krijgsgevangenen uit Pakanbaroe onder leiding van luitenant Eekhout (vanaf 17-09-1945)

Kampleiding

mannenkamp: G.A.Bos­selaar

vrouwenkamp: Mw H.C.A.Holle-van Erp, Mw T.E.L.Hanedoes, Mw A.Huijsmans

 

Transporten:

datum

binnenge-

komen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

23-08-1945

 

 

 

3195 (1)

ma,vr,ki

30-08-1945

 

Pad: Oranje-Hot (2)

50

 

ma (3)

01-09-1945

 

Pad: Mil Hosp

100

 

zk

01-09-45 (4)

 

Pad: Missiecomp (5)

1220

 

ma,vr,ki

27-09-45 (6)

 

Med: Polonia (7)

175

 

ma,vr,ki

07-10-45 (8)

 

Singapore (7)

34

 

ma,vr,ki

12-10-45 (9)

 

Pad: Woonwijk (10)

1380

 

ma,vr,ki

15-10-45 (11)

 

Pal: Woonwijk (7)

214

 

ma,vr,ki

11-11-45 (12)

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (in gezinsverband), zk=ernstig zieken

Med=Medan, Pad=Padang, Pal=Palembang;

Mil Hosp=Militair Hospiaal, Missiecomp=Missiecomplex, Oranje-Hot=Oranje-Hotel, Polonia=Polonia-wijk

(1) 975 mannen en oudere jongens en 2220 vrouwen en kinderen

(2) in gewone personenauto’s

(3) 22 mannen uit voormalig binnenlands bestuur met hun gezinnen (o.a. Resident G.A.Bosselaar)

(4) vanaf deze datum t/m 23-09-1945 (6 transporten onder toezicht van de Japanners)

(5) in vrachtauto’s

(6) vanaf deze datum t/m 14-10-1945 (6 transporten) en op 23-10-1945 en 24-10-1945

(7) met vrachtauto’s naar Pakanbaroe en dan per vliegtuig

(8) vanaf deze datum t/m 01-11-1945 (6 transporten)

(9) vanaf deze datum tot 11-11-1945 (10 transporten onder toezicht van RAPWI)

(10) met auto’s, ambulances en gesloten vrachtauto’s naar Padang, over 900 km en 1500 m hoge bergrug

(11) vanaf deze datum t/m 28-10-1945 (8 transporten)

(12) datum van het laatste transport

 

Wonen

Het vrouwenkamp was ondergebracht in houten barakken met atap dakbedekking, het man­nenkamp in een oude

 rubberfabriek met zinken dakbedekking.

Voeding

Eindelijk kwam er vis uit het vissersdorp Bagan Si Api-api (de Japanners hielden dat altijd tegen).

 

 

 

Gebeurtenissen

21-08-1945  Er was een nerveuze stemming in het kamp, tuinploegen mochten niet uit werken gaan, de vol­gende dag zou er veel meer rijst worden verstrekt.

22-08-1945  De Japanse commandant maakte bekend, dat Japan een wapenstilstand had gevraagd. Het Wilhel­mus en God save the King werden gezongen; de Nederlandse vlag werd voor het eerst gehesen (ver­volgens iedere dag); ’s avonds werden de doden herdacht. Japanners ver­brandden veel papier; inheemse soldaten mochten naar huis.

23-08-1945  De mannen mochten vanaf deze dag het vrouwenkamp bezoeken (15 à 20 minuten lopen); het eten werd aanzienlijk beter (kip, eieren, vlees, rijst, klappers, maïskolven).

01-09-1945  De kamppoort stond overdag permanent open en werd bij donker uit veiligheid gesloten; de bevolking kwam naar de kampen toe om handel te drijven.

07-09-1945  De eerste voedseldropping vond plaats, in de buurt van beide kampen.

08-09-1945  Een geallieerd commando-team (o.l.v. majoor Jacobs) kwam vanuit Medan poolshoogte nemen van de situatie; 12 doktoren o.l.v. majoor B.L.Vaandrager uit Pakanbaroe kwamen helpen.

10-09-1945  Opnieuw dropping van voedsel, medicijnen en kranten; tevens landde een RAPWI-team (7 man­nen o.l.v. majoor C.A.Langley) in de buurt van de Bangkinang-kampen; eerste berichten over de oorlog in Nederland, Europa en het verloop van de Pacific-oorlog.

16-09-1945  Lady Mountbatten bezocht beide kampen.

xx-10-1945  In de eerste week van oktober begonnen de politieke onlusten.

 

Familiebezoek

Vanaf 23-08-1945 konden de mannen hun vrouwen in het vrouwenkamp bezoeken, maar moesten ’s avonds wegens ruimtegebrek weer terug naar het mannenkamp; later, toen er door de evacuatie­transporten meer ruimte kwam, konden de mannen blijven overnachten.

Sterfgevallen

Het sterftepercentage van het vrouwenkamp bedroeg 7,3 %, van het mannenkamp 13,4 %.

Huidige situatie

In 1985 waren er nog wat fundamenten van WC’s, badhokken en barak A te vinden.

Herdemkingsmonumnet

In 2006 werd vlakbij de voormalige locatie van het vrouwenkamp een monu­ment onthuld ter nagedachtenis aan de overledenen in de beide Bangkinang-kampen, 162 vrouwen en kinderen en 127 mannen en jongens.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 33

Bos, H. van den – Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, deel 1 (ook in Engelse vertaling)

Bos, H. van den – Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, deel 2, 1998, pg A9, D3

Bos, H. van den – Mannenkampen Padang en Bangkinang, 2e druk 2006, pg 12-13

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse kampen, Deel 1, 2000, pg 58-61, Deel 2, 2002, pg 55-56

Fraters van Tilburg, Fr Gonzaga – Verleden en Heden Congregatie  Fraters van Tilburg, 1946, nr 5, pg 50-53

Kuyl, Arie – Opgeborgen bij de evenaar, 1984, pg 147-159 (per vliegtuig naar Medan)

Man, J.Th.A. de – Opdracht Sumatra, Het korps Insulinde 1942-1946, 1987, pg 138, 144

Neumann, H. en E. van Witsen – De Sumatra-spoorweg, 1985, pg 179 (kampsterkten 23-08-1945)

Ouden-Hille, M.H. den – Ik wou dat ik een vlinder was, 1983, pg 144-158

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 146

Schuitemaker, Bob – Jeugd achter prikkeldraad, 1988, pg 80-88

Zusters van Tilburg, Zr Leonarda - Kampdagboek, pg 53-59

 

 

Voor informatie over de periode van de Japanse bezetting

zie www.japanseburgerkampen.nl (inclusief naamlijsten)

 

 

Index          Sumatra-kampen