Semarang                    Bangkong                        M-Java

 

                                                                                                                                                                     15-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Het Klooster Bangkong (Broeders van Maastricht of Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis) lag in het oosten van de stad aan de straat Bangkong. Tijdens de Japanse bezetting was dit kamp sinds 13-9-1944 een jongenskamp.

 

Kampleiding

Hr C.Liefheid (tot 15-9-1945)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

24-08-1945

 

 

 

1300

jo,om,no

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-08-45 (1)

 

Vertrokken (2)

500

800

jo,om

07-09-45 (3)

 

 

 

650

jo,om

20-09-45 (4)

 

Mag: Mil. Hosp.

 

 

jo,om (5)

xx-09-45 (6)

 

 

 

500

jo,om

01-10-1945

 

Vertrokken (7)

 

 

no

xx-11-45 (8)

 

 

 

470

jo,ma

xx-11-45 (9)

 

 

 

189

jo,om

xx-11-1945

Amb: Div kamp

 

 

 

jo,om

22-11-1945

 

Evacuatie (10)

 

 

jo,om

25-11-1945

 

Evacuatie (11)

 

 

jo,om

04-12-1945

 

Evacuatie (11)

 

 

jo,om

10-12-1945

 

 

 

700

jo,om

xx-12-1945

 

Verhuizing (12)

 

 

jo,om

01-01-1946

 

 

 

300

jo,om

xx-01-1946

 

Evacuatie

 

 

jo,om

18-01-1946

 

Ontruiming

 

0

jo,om

jo=jongens, no=nonnen, om=oude mannen

Amb=Ambarawa, Mag=Magelang; Div kamp=Diverse kampen, Mil. Hosp.=Militair Hospitaal

(1) gedurende de laatste week van augustus en de maand september 1945

(2) naar familie in andere kampen

(3) peildatum RAPWI, rapport Schouten, IC 081820

(4) en daarop volgende dagen

(5) ernstig zieken en hun familie

(6) eind september 1945

(7) naar hun oorspronkelijke woonplaatsen (staties), 4 zusters bleven achter

(8) peildatum “begin november 1945” Rode Kruis, verslag IC 054927, pg 3

(9) eind november 1945

(10) per vliegtuig naar Batavia (met 8 vliegtuigen, type C-47)

(11) per boot naar Batavia (zie pagina Zeetransporten)

(12) naar huizen in de Tjandi-wijk

 

Voeding

Op 23-08-1945 werden de rantsoenen verhoogd, vanaf 24-08-1945 kreeg men 400 g rijst pppd.   

 

Huidige situatie (2007)

Het gebouw bestaat nog steeds, de buitengevel is onveranderd.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 111

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 155-156, 163

Dulm, J. van e.a. –Atlas van de Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 138-140; Deel II, 2002, pg 121 e.v.

History of the Tjandi-camp, 8.2.46, NIOD, IC 055795 pg 52 e.v.

Mahieu, L.H.B. en M. van Nuffelen – Bangkong van dag tot dag, 1995, 61-62

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 110, 116

Verslag CIB, Rode Kruis, NIOD IC 054927 (7 pagina’s)

Zwitzer, H.L. – Mannen van 10 jaar en ouder, 1995, pg 252-268

 

 

Plattegrond, tekeningen, foto’s, naamlijst

zie www.japanseburgerkampen.nl

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                  Zeetransporten