Ambarawa               Banjoebiroe 10                   M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-10-2011

Ligging

De plaats Banjoebiroe lag ongeveer 7 km ten zuiden van Ambarawa. De voormalige Jeugdge­vangenis bevond zich ten oosten van de plaats zelf, aan de rand van het moeras Rawa Pening. Er waren hoofdzakelijk eenper­soons-cellen, daarnaast grotere cellen in het hoofdgebouw in 2 etages.

Deze Gevangenis was ook in gebruik als interneringskamp tijdens de Japanse bezetting (kamp 10 in de regio Semarang). Tijdens het begin van de Bersiap-periode (oktober-november 1945) werd het belegerd door Indo­nesische nationalisten, totdat het werd bevrijd door de Engelse troepen op 26-11-1945; hierna trokken de Engel­sen zich terug op Semarang.

Later werd dit gebouwencomplex een kazerne.

 

Kampbewaking

Pemoeda’s, later Politie

 

Kampleiding

Mw Kruimel

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-12-1945

Omgeving (1)

 

80 (2)

80

vr,ki

xx-04-1946

Soer: Sinkokan

 

250 (3)

330

vr,ki

xx-05-1946

Sal: Sinoman

 

98

378

vr,ki

xx-05-1946

Sal: HCS

 

491

919

vr,ki

xx-05-1946

Sal: Sinoman (4)

 

178

1008

vr,ki

xx-05-1946

Sal: Sinoman (5)

 

154

1194

vr,ki

xx-05-1946

Sal: Huis Bär

 

19 (6)

1270

vr,ki

xx-05-1946

Sal: Gevangenis

 

30 (7)

1300

jo,ma

xx-05-1946

Sal: Huis Don Griot

 

17

1317

vr,ki

xx-05-1946

 

Vrijgelaten (8)

25

1292

vr,ki

xx-06-1946

 

Evacuatie (9)

1292

0

ma,vr,ki

jo=jongens (boven 15 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Sal=Salatiga, Soer=Soerakarta

(1) Oengaran

(2) in cellenblok E+F

(3) in cellenblokken A+B en C+D

(4) groep uit Huis de Witte

(5) groep uit Perwari

(6) in de paardenstal

(7) in de goedang

(8) 6 vr (met hun kinderen) kozen voor WNI (sommigen kwamen later weer terug in het kamp)

(9) geleidelijk per vrachtauto naar Soerakarta (vliegveld Panasan), dan per vliegtuig naar Semarang of Batavia

 

Omstandigheden

voeding                 slecht: 2x per dag rijstepap met groente, 1x rijst met gekookte groente (gendjer); gaarkeuken

wonen                   slapen op houten vlonders op schragen, overvol, elektrisch licht

water                     waterleiding, een put, enige wasplaatsen aanwezig; zich wassen haast niet mogelijk

sanitair                  aanwezig, extra provisorische hokjes van gedek bijgebouwd, net voldoende

medische zorg     niet aanwezig; 6 ernstig zieken naar ziekenhuis in Ambarawa, 2 meisjes overleden

corvee                   jo,ma buiten het kamp (plantsoenwerkzaamheden), vr binnen het kamp

bezoek                  Indonesische vrouwen brachten etenswaren

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 123

Ommen-Douwes, Tine van - Persoonlijke mededeling

Wal, E. van der – Bersiap-kampen Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 31-33

 

Foto’s/Tekeningen

Ommen-Douwes, Tine van - Persoonlijke mededeling

Wal, E. van der – Bersiap-kampen Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 33

 

Plattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 124

Wal, E. van der – Bersiap-kampen Salatiga 1945-1947, juli 2006, pg 32

 

 

Index          Kampen in Midden-Java