Ambarawa               Banjoebiroe 11                   M-Java

 

                                                                                                                                                                     14-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

.Ligging

Het kamp was ondergebracht in een militair kampement, direct ten oosten van de plaats Banjoebiroe. Het was omgeven door gedek (zeer kwetsbaar tijdens de aanvallen van de republikeinen).

 

Kampcommandant

Yamada, per eind september luitenant A.J.A.C.Nooteboom (als RAPWI-commandant)

 

Kampleiding

Mw Prins en Mw van Leeuwen. (kampkeuken: Mejuffrouw Miedema.)

 

Transporten:

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

23-08-1945

 

 

 

2400

vr,ki

 

OPVANGKAMP

 

 

 

24-08-1945

 

Vrijgelaten

 

 

vr,ki (1)

29-08-1945

Amb: Amb 7

 

 

 

jo

xx-09-1945

 

Vertrokken

 

 

vr,ki

07-09-45 (2)

 

 

 

2000

jo,vr,ki

20-09-45 (3)

 

Mag: Mil Hosp

 

 

zi

28-09-45 (4)

 

Soerabaja

 

 

vr,ki

xx-11-45 (5)

 

 

 

800

vr,ki

15-11-1945

Omgeving

 

50

 

ma,vr,ki (6)

16-11-1945

Omgeving

 

150

 

ma,vr,ki (6)

20-11-1945

Omgeving (7)

 

450

 

ma,vr,ki (6)

xx-11-1945

Omgeving (8)

 

200

 

ma,vr,ki (6)

26-11-1945

 

Amb: Banj 10

 

 

ma,vr,ki

26-11-1945

 

Amb: Fort WI

 

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki-kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen, zi=zieken

Amb=Ambarawa, Mag=Magelang; Fort WI=Fort Willem I, Mil Hosp=Militair Hodpitaal

(1) Indo-Europeanen

(2) peildatum RAPWI, rapport Schouten, IC 081820

(3) en volgende dagen

(4) vier RAPWI-transporten op achtereen volgende dagen, per trein vanuit Semarang

(5) peildatum “begin november 1945” Rode Kruis, verslag IC 054927, pg 3

(6) Indo-Europeanen, die bescherming zoeken

(7) Bandoengan en Salatiga

(8) Magelang

 

Wonen

Het kamp bestond uit een loodsencomplex. De omheining bestond uit gedek en prikkeldraad: kwetsbaar voor

aanvallen van pemoeda’s.

Voeding

Reeds op 24-08-1945 was er volop ruilhandel aan het gedek.

Water

De watertoevoer was onvoldoende.

Sanitair

De WC’s waren onvoldoende, de riolering was slecht.

Medische zorg

Er was een arts (Dr Hörchner) en er waren 4 verpleegsters.

 

Gebeurtenissen

06-09-1945         voedseldroppings (dagelijks)

xx-11-1945         voortdurende bedreiging door pemoeda’s

26-11-1945         volledige evacuatie naar veiliger kampen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Ned. Indië 1945-1947, 2009, pg 125

Broeshart, A.C. et al – Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 46

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 171

Dulm, J. van e.a. – Atlas van de Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 150-151; Deel II, 2002, pg 121 e.v.

Groen, P.M.H. – Patience  and bluff, Mededelingen Sectie Mil. Geschiedenis, deel 8, 1985, pg 135, 147, 148

Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, J.H. – Vrouwenkamp op Java, 1946, pg 52-57

Kramer, Diet – Thuisvaart, 1965, pg 29-55

NIBEG-rapport nr 2, 20 dec. 1945, NIOD, IC 060370, pg 4

Nooteboom, A.J.A.C. – Notes on the Banjoebiroe camps, SMG, doos 201, dossier 2

Paardekooper, Sonja – Achter het gedek, 1995, pg 94-98 (bolossen: per trein via Solo naar Soerabaja)

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig Overzicht, NIOD, IC 081820, pg 92

Tull, wingcommander – Situation reports, Liddell Hart Centre, King’s College, London, o.a. Sitrep 26-11-45

Verslag CIB, Rode Kruis, NIOD IC 054927 (7 pagina’s)

Voorneman, Richard N. – Banjoebiroe 11, vrouwenkamp op Java. 1995

Voorneman, Richard N. – Banjoebiroe 11,  dagboeken-supplement, 1995

Zewald, C.A. – Rapport kampen Midden-Java,  NA, Commandant Zeemacht (2.13.72), 339

Zwaan, D.H. (Ventje Sowan) – Dagboek, eigen beheer, (29.08-1945 – 03.10-1945)

 

Plattegrond, tekeningen, foto’s

zie www.japanseburgerkampen.nl

 

 

Index          Kampen in Midden-Java