Ambarawa                Banjoebiroe 9                    M-Java

 

                                                                                                                                                                     15-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Andere beanming

Voorheen Banjoebiroe 12

 

Ligging

Het kamp was ondergebracht in tien officierswoningen, naast de kazerne. De huizen waren “onbewoonbaar verklaard”. De omheining bestond uit gedek en prikkeldraad:

 

Kampcommandant

Yamada

 

Kampleiding

Mw J.H.Bussing-Wildbergh.

 

Transporten:

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP (BANJOEBIROE 12)

 

 

 

23-08-1945

 

 

 

1200

vr,ki

 

OPVANGKAMP

 

 

 

24-08-1945

Amb: Amb 7

 

 

 

jo

xx-09-1945

 

Gebolost

 

 

vr,ki

07-09-45 (1)

 

 

 

1400

vr,ki

20-09-45 (2)

 

Mag: Mil Hosp

 

 

zi

28-09-45 (3)

 

Soerabaja

 

 

vr,ki

xx-11-45 (4)

 

 

 

800

vr,ki

25-11-1945

 

Amb: Fort WI

700

0

vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, vr=vrouwen, zi=zieken

Amb=Ambarawa, Mag=Magelang; Fort WI=Fort Willem I, Mil Hosp=Militair Hospitaal

(1) peildatum RAPWI, rapport Schouten, IC 081820

(2) en volgende dagen

(3) vier RAPWI-transporten op achtereen volgende dagen, per trein vanuit Semarang

(4) peildatum “begin november 1945” Rode Kruis, verslag IC 054927, pg 3

 

Wonen

De huizen waren in slechte staat met lekkende daken. Velen moesten slapen op open galerijen.

Water

De watervoorziening was zeer slecht; watertanks waren door pemoeda’s onbruikbaar gemaakt.

Sanitair

Slechte riolering, geen septic tanks.

Voeding

Reeds op 24-08-1945 was er volop ruilhandel aan het gedek.

Medische zorg

De kamparts was Dr Veldstra, bijgestaan door 1 arts en 2 verpleegsters. Het kamphospitaal was slecht

geoutilleerd.

Veiligheid

Het kamp was kwetsbaar voor aanvallen van pemoe­da’s (gebrekkige omheining).

 

Gebeurtenissen

23-08-1945         kampleidster: “oorlog is voorbij”, geen Jap te zien, poort stond open

24-08-1945         moeders halen hun zonen op uit Ambarawa 7

xx-11-1945         voortdurende bedreiging door pemoeda’s

25-11-1945         volledige evacuatie door Britse militairen met vrachtauto’s (via Banjoebiroe 10)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Ned. Indië 1945-1947, 2009, pg 126

Broeshart, A.C. et al – Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 46

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 171

Dulm, J. van e.a. – Atlas van de Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 151-152; Deel II, 2002, pg 121 e.v.

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis, deel 8, 1985

Lenderink-Talsma, E. – Vierduizend mensen en één koeiekop, 1995, pg 84-96

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig Overzicht, NIOD, IC 081820, pg 92

Tull, wingcommander – Situation reports, Liddell Hart Centre, King’s College, London, o.a. Sitrep 26-11-45

Verslag CIB, Rode Kruis, NIOD IC 054927 (7 pagina’s)

Wendelaar Bonga, Diewke – Eight prison camps, 1996, pg 131-143

 

 

Plattegrond, tekeningen, foto’s

zie www.japanseburgerkampen.nl

 

Index          Kampen in Midden-Java