Jogjakarta                     Bantoel                          M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     25-10-2011

Ligging

De plaats Bantoel lag ongeveer 20 km ten zuiden van Jogjakarta. Dit kamp was ondergebracht in een (afgekeurde) regentschaps-gevangenis (voor 40 personen) in deze plaats. Er waren 7 cellen in gebouwen rondom een kleine binnen­plaats.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

02-11-1945

Omgeving (1)

 

 

135

ma

xx-xx-19xx

 

??

 

 

ma

08-02-46 (2)

 

 

 

45 (3)

ma

16-0--1946

 

 

 

45

ma

xx-xx-19xx

 

Evacuatie (4)

 

0

ma

ma=mannen

(1) voornamelijk Jogjakarta-stad

(2) datum van visitatiebezoek IRK

(3) 3 Europeanen, 38 Indo-Europeanen, 2 Ambonezen, 2 Javanen

(4) via het kamp Bintaran in Jogjakarta

 

Omstandigheden

voeding                 1 bord pap, 2 zoete aardappelen, 1 bord rijst met wat sajoer

wonen                   in cellen, overvol; slechts enkelen hebben een matras, rest sliep op betonnen vloer

water                     put op de binnenplaats, geen waterleiding

sanitair                  open sloot naast de put

medische zorg     geen, pas na 3 maanden Rode Kruis-hulp; ernstig zieken naar huis gestuurd

gezondheid           veel zieken (o.a. hongeroedeem), veel kleerluizen

klimaat                  warm en vochtig

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 133

Doppert, Louis - De Paal, NIOD, IC 081487

Interneringskampen op Java 15.05.46, NIOD, IC 061272 (lijst van kampen)

IRK-rapport, 08.02.46, NIOD, IC 054867=IRK-rapport, NRK L. Bur., Bl. Ned.Indië, Ds 2, Map 4, nr 15

Jonkers, A. - In gevangenschap bij de Republik Indonesia, NIOD IC-054816

Kudding, P.M. – Persoonlijke mededeling (omstandigheden)

Munsterman, H.M. – Mededeling, NIOD, IC 054817, pg 2

NEFIS-document, BuZa 2164, 16.02.46 (45 mannen, veel malaria en dysenterie)

NEFIS-weekrapport, 18.07.46, CAD, AA 11 (300 mannen)

 

Plattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 133

Kudding, P.M. – Persoonlijke mededeling

 

 

Index          Kampen in Midden-Java