Gombong                Barakkenkamp                   M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     20-10-2011

Andere benaming

Gombong

 

Ligging

Gombong lag ongeveer 15 km ten westen van Keboemen; enige kilometers ten noord-oosten van de stad bevond zich een Infanteriekampement van het KNIL met o.a. de zogenaamde Pupillenschool of Kadetten­school, waar kadetten voor het KNIL werden opgeleid. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd hier een Barak­ken­kamp gebouwd voor de opleiding van inheemse vrijwilligers voor het KNIL, voornamelijk Ambo­nezen en Mena­donezen.

Het kamp was ondergebracht in het bovengenoemde Barakkenkamp, bestaande uit 9 bilik barakken. Het kamp was een doorgangs­kamp voor evacuatie naar Batavia; het aantal personen in het kamp wisselde dus voort­durend.

N.B. Eerst werd gedacht, dat dit kamp was ondergebracht in de Pupillenschool, maar dat bleek onjuist.

 

Kampcommandant

Soetjepto

 

Kampbewaking

politie van Gombong

 

Kampleiding

L.B.P. van Est

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

22-07-1946

 

Evacuatie (1)

172

 

ma,vr,ki

xx-xx-1946

Diverse kampen (2)

 

 

 

ma,vr,ki

23-08-46 (3)

 

 

 

214 (4)

ma,vr,ki

31-10-1946

 

Evacuatie (5)

 

 

ma,vr,ki

22-12-46 (6)

 

 

 

262 (7)

ma,vr,ki

16-12-1946

 

Evacuatie (5)

50

 

ma,vr,ki

26-12-1946

 

Evacuatie (5)

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1947

Diverse kampen (2)

 

 

 

ma,vr,ki

18-01-1947

 

Evacuatie (5)

 

 

ma,vr,ki

21-01-1947

 

 

 

250

ma,vr,ki

25-01-1947

 

Evacuatie (5)

 

 

ma,vr,ki

15-02-1947

 

Evacuatie (5)

200

 

ma,vr,ki

08-03-1947

 

Evacuatie (5)

 

 

ma,vr,ki

10-04-1947

 

Evacuatie (5)

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) naar Soerakarta, dan per vliegtuig naar Semarang (aankomst 23-07-1946)

(2) in Midden- en Oost-Java (op doorreis naar Batavia)

(3) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(4) 106 mannen, 33 vrouwen, 75 kinderen (115 hiervan sinds xx.10.45 in dit kamp)

(5) per trein naar Batavia (Minangkabaukamp), aankomst de volgende dag

(6) datum van het visitatiebezoek van de Bestandscommissie

(7) 75 mannen, 74 vrouwen en 115 kinderen (bijna alle APWI vertrokken)

 

Omstandigheden

voeding                 centrale keuken: 250 g bras pppd, wat groente, wekelijks wat vlees; geen geld voor bijvoeding

wonen                   voldoende ruimte, geen meubilair, slapen op stenen vloer (sommigen op matjes)

sanitair                  voldoende; met septic tanks

gezondheid           diverse ziekten, zoals malaria, mazelen, influenza

medische zorg     onvoldoende medicijnen

sterfgevallen        sinds oktober 1945: totaal 3 oudere personen

 

Literatuur

Beckman Lapré, L. - Wij betaalden het gelag, 14.09.84, NIOD, IC-081622

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 98-99

Brief Gouvernementssecretaris 21.01.47, NA, AS 2233

CIB-verslag, 07.01.47, NIOD, IC 054593=055279, pg 3

Doppert, Louis - De Paal, NIOD, IC 081487

IRK-rapport, 23.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 68

Lijst der interneringskampen, NIOD IC 054841

Neijndorff, Frank - Achterom gekeken, pg 122-132

Neijndorff, Frank - Persoonlijke mededeling

Rapport, 10.01.47, NA, PGH 1419, pg 18 (250 personen)

Rapport, 14.01.47, NA, PGH 1419, pg 16 (voeding: 250 g beras, brandstof zelf betalen)

Reisrapport Bestandscommissie, 22.12.46, NIOD, IC 055273, pg 15 = NA, CZM 1990

Stralendorff, Theo van – Persoonlijke mededeling (Barakkenkamp i.p.v. Pupillenschool)

 

Foto’s

Breton de Nijs, E. - Tempo Doeloe, 1973, pg 181 (station van Gombong)

Stabelan 9, nr 2, pg 31-33 (diverse foto’s van de Pupillenschool)

Stabelan 12, nr 3, pg 2 (1986)

 

Plattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 99

Stralendorff, Theo van – Persoonlijke mededeling

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Midden-Java