Jogjakarta                   Barongan                        M-Java

 

 

                                                                                                                                                                      25-10-2011

Ligging

De plaats Barongan lag ongeveer 15 km ten zuiden van Jogjakarta. Het kamp was ondergebracht in 3 huizen van de suikerfabriek Barongan. De 3 huizen waren aparte kampen, aangeduid met Kamp A, Kamp B en Kamp C, ieder omgeven door een bamboe­schutting. Kamp A was ondergebracht in het huis van de administrateur, B en C in een woonhuis van een employé.

 

Kampcommandant

Koedoes

 

Bewaking

Paniti, Politie

 

Kampleiding

Kamp A: Mw Schultz, Mw Siebers

Kamp B: Hr Poel, Mw v. Duclouch

Kamp C: Mw W.H. van der Beek-Puyt

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

KAMP A

 

 

 

 

02-11-1945

Omgeving (1)

 

198

198

ma,vr,ki

19-08-46 (2)

 

 

 

198 (3)

ma,vr,ki

04-12-46 (4)

 

 

 

187 (5)

ma,vr,ki

xx-xx-xx (6)

 

Evacuatie (7)

 

0

ma,vr,ki

 

KAMP B

 

 

 

 

xx-03-1946

Omgeving (1)

 

105

105

ma,vr,ki

19-08-46 (2)

 

 

 

105 (8)

ma,vr,ki

04-12-46 (4)

 

 

 

86 (9)

ma,vr,ki

xx-xx-xx (6)

 

Evacuatie (7)

 

0

ma,vr,ki

 

KAMP C

 

 

 

 

07-06-1946

Jogja: Kota Baroe (10)

 

150

150

ma,vr,ki

19-08-46 (2)

 

 

 

150 (11)

ma,vr,ki

04-12-46 (4)

 

 

 

149 (12)

ma,vr,ki

xx-xx-xx (6)

 

Evacuatie (7)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) voornamelijk Jogjakarta-stad

(2) datum eerste visitatiebezoek van het RK

(3) 115 vrouwen en 83 kinderen

(4) datum tweede visitatiebezoek van het IRK

(5) 15 mannen, 86 vrouwen en 86 kinderen

(6) aankomst Batavia o.a. 5-12-1946 en 9-2-1947

(7) via het kamp Bintaran in Jogjakarta

(8) 45 vrouwen en 60 kinderen

(9) 4 mannen, 40 vrouwen en 42 kinderen

(10) via Sandèn (1 dag) en Ganjoeran (2 dagen)

(11) 1 man, 66 vrouwen en 83 kinderen

(12) 9 mannen, 67 vrouwen en 73 kinderen

 

Omstandigheden

voeding                 slecht tot zeer slecht, smokkelen verboden, soms bijkopen mogelijk

wonen                   geen meubilair, geen elektrisch licht, geen waterleiding, slecht putwater; propvol

sanitair                  latrines boven sloot, bevolking verhinderde water-doorstroming

gezondheid           veel zieken, o.a. met malaria, astma, mazelen

medische zorg     geen medicijnen, nauwelijks doktersbezoek (Dr Samsoedin)

bagage                   lege huizen, geen eigen spullen

 

Literatuur

Beckman Lapré, L. - Wij betaalden het gelag, NIOD, IC 081622

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 133, 137

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Dagboek-fragment

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Kampverslag, NIOD, IC 055276 (kamp C)

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

IRK-rapport, 19.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 63

IRK-rapport 04.12.46, NIOD, IC 054592, nr 19

Jonkers, A. - In gevangenschap bij de Republik Indonesia 22.06.46, NIOD IC 054816

Schröder - De vlucht en tragiek, Kawatberichten 11/4, oktober 1993, pg 17

Verslag, NIOD, IC 055261=054580

Verslag 28.11.46, NIOD, IC 055277

 

Foto’s/Tekeningen

Mw Brunsveld van Hulten, Archief Bronbeek (tekening groep vrouwen)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 137

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Dagboek-fragment

Brünner, R. – Persoonlijke mededeling (Kamp C)

Ende, Mona von – Persoonlijke mededeling (overzicht: kampen A, B en C)

Schröder, B. – Persoonlijke mededeling (overzicht: Kampen A, B en C)

 

Naamlijsten

Beekhuis, H. – Gedigitaliseerde lijst van Kamp C (236 personen)

Beek-Puyt, Mw W.H. van der – Dagboek (per kamer in Kamp C)

Ende, Mona von – Persoonlijke mededeling (per kamer in Kampen B en C)

NEFIS-document 2262, BuZa , transport 05.12.46 (147 personen)

NEFIS-document 2262, BuZa , transport 09.02.47 (180 personen)

NN, SAIP, OP 474 (17 familienamen)

 

 

Plattegronden: Kamp A+B+C, Kamp C

 

Naamlijst Barongan C

 

 

Index          Kampen in Midden-Java