Tjimahi                          Baros 6                          W-Java

 

                                                                                                20-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Andere benaming

Jongenskamp Baros, Depot Mobiele Artillerie

 

Ligging

Dit kamp lag in het zuidelijk stadsdeel aan weerszijden van de Barosweg. Het was tijdens de Japanse bezetting eerst een krijgsgevangenkamp, vervolgens een vrouwenkamp en tenslotte (vanaf 19-07-1944) een burger-jongens- en mannenkamp. Ten tijde van de Japanse capitulatie bestond het kamp uit twee delen: het gedeelte ten westen van de Barosweg, het zogenaamde Willemstraat-gedeelte, was ingericht als kampzie­kenhuis (met daarin de patiënten uit het Militair Hospitaal) en het gedeelte ten oosten van de Barosweg, waarin de geďnterneerde jongens zich bevonden.

Het kamp bestond uit kleine onderofficierswoningen.

 

Kampcommandant

kapitein Takagi.

Kampbewaking

heiho’s, Japanse soldaten; later Britse en weer later Nederlandse militairen

Kampleiding

(nog steeds) Hr G.A.Schotel.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

23-08-1945

 

 

 

1700 (1)

jo,ma

 

OPVANGKAMP

 

 

 

10-09-1945

 

Band: Juliana-Zkhs

 

 

jo,ma (2)

xx-10-1945

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

17-10-1945

 

 

 

800 (3)

ma,vr,ki

 

 

 

 

 

 

xx-11-1945

 

 

 

700 (4)

ma,vr,ki

23-11-1945

 

Tjim: Bergartillerie (5)

700

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng, Tjim=Tjimahi; Zkhs=Ziekenhuis

(1) schatting op basis van Atlas Japanse kampen, I, pg 115

(2) ernstig zieken

(3) Schouten, pg 77

(4) Quack, pg 84

(5) in verband met de veiligheid

 

Gebeurtenissen

19-08-1945  Spoor-slaven keerden terug: in Tjitjalengka werd vanaf 14-08-1945 niet meer gewerkt; heiho’s werden vervangen door Japanse militairen.

20-08-1945  Kampcommandant meldde de kampleiding, dat Japan had gecapituleerd; extra voedsel (vlees, groente) en extra medicijnen kwamen het kamp binnen.

22-08-1945  Na het middagappčl hield Hr Schotel een toespraak: de Japanners moeten de geďnterneerden bescher­men, het kamp-regime blijft gehandhaafd; de gevallenen werden herdacht, het Wilhel­mus werd gezongen, daarna 3x hoera voor de koningin en 3x hoera voor het kampbestuur.

25-08-1945  Heiho’s werden vervangen door Japanners; veel ruilhandel aan het gedek; dropping door vier-motorige vliegtuigen (Liberators).

04-09-1945  Een Engels vliegtuig wierp pamfletten af.

:

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 68

Brugmans, I.J. – Gevangen op Java (daboek), 2004, pg 150 (transport zieken)

Dulm, J. van e.a.  –Atlas Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 115 (plattegrond); Deel II, 2002, pg 94

Heijmans-van Bruggen, Mariska – De Japanse bezetting in dagboeken, Jongenskamp Baros 6, 2003, pg 280-283

Kop, Marcel van der  in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 357-358

Liesker, Klaas  in H.A.M.Liesker – Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 144-146

Memelink, Oscar  in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 391-393

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054943 e.v., pg 84-85

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 68-91

 

 

Plattegrond, tekeningen, foto’s

zie www.japanseburgerkampen.nl

 

 

Index          West-Java-kampen                 Tjimahi-kaart