Djember†††††††††††††††††††††††† Batašn†††††††††††††††††††††††††† O-Java

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 19-12-2011

Ligging

Djember lag ongeveer 30 km ten zuid-westen van Bondowoso.

Batašn lag ongeveer 15 km ten noord-ootsen van Djember. Het kamp was onder≠gebracht in enige gebouwen van de Cultuurmaatschappij Djelboek Tabak. Rondom het kamp was een omheining (deels muur, deels bamboe gedek, volgens anderen geheel gedek). Batašn was eerst een vrouwenkamp (Batašn I), daarna een mannenkamp (Batašn II).

 

Kampbewaking

Gemeentepolitie, sinds 01.08.46 Militaire Politie

 

Kampleiding

Hr J.D.Belle

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

BATAAN IVROUWENKAMP

 

 

 

xx-12-1945

Djem: Zusterschool

 

 

 

vr,ki

xx-05-1946

 

Djem: Kotok

 

0

vr,ki

 

BATAAN IIMANNENKAMP

 

 

 

xx-05-1946

Bondo: Sekar Poetih

 

 

 

jo,ma

xx-05-1946

Djem: Manggisan

 

55

 

jo,ma

xx-05-1946

Sitoeb: Pandji (1)

 

 

 

jo,ma

xx-xx-1946

Banj: LidjŤn

 

 

 

jo,ma

xx-xx-1946

Banj: Kendenglemboe

 

 

 

jo,ma

09-09-1946

 

Evacuatie (2)

 

 

jo,ma

09-09-46 (3)

 

 

 

302 (2)

jo,ma

09-10-1946

 

Evacuatie (5)

 

 

jo,ma

xx-12-1946

 

Djem: Kotok

 

0

jo,ma

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Banj=Banjoewangi, Bondo=Bondowoso, Djem=Djember, Sitoeb=Sitoebondo

(1) sommigen rechtstreeks uit kamp Adjoeng (i.p.v. via kamp Pandji)

(2) per trein naar Solo, per vliegtuig naar Semarang, aankpomst 15-07-1946 (Protestants Weeshuis)

(3) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(4) waaronder 73 jongens beneden 18 jaar; 36 APWI

(5) naar De Wijk in Malang; dan per trein naar Batavia, aankomst 12-10-1946 (Minangkabau-kamp)

 

Omstandigheden mannenkamp

voeding†††††††††††††††† 200 g rijst, 140 g groente, 30 g sojabonen, 25 g suiker pppd, geen vlees of vet; gaarkeuken

wonen†††††††††††††††††† meesten slapen op de grond (slechts 8 baleh-baleh), vrijwel geen klamboes, geen elek. licht

water†††††††††††††††††††† onvoldoende (beekje even buiten het kamp werd niet benut), baden bij de put

sanitair††††††††††††††††† WCís onvoldoende; latrines buiten bijgemaakt boven de kali (stank bij droogte)

medische zorg†††† geen doktersbezoek, verpleger aanwezig (van Zijderveld), medicijnen aanwezig

zieken†††††††††††††††††† ziekenboeg, 6 personen in ziekenhuis Djember, 10 personen in kamp (op 09.09.46)

sport†††††††††††††††††††† voetbal op sportveld, rekstok en ringen in sporthoek

familiecontact†††† brieven toegestaan; soms heimelijke tocht naar kamp Kotok, ongeveer 5 km (Ďs nachts)

sterfgeval†††††††††††† ťťn persoon

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. Ė GeÔllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 215

Brief Gouvernementssecretaris 12.12.46, NA, AS, 2.10.14, 2231 (vage aanduiding van 120 ma,vr,ki)

IRK-rapport, 09.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-IndŽ, Doos 2, Map 4, nr 72

Lijst van kampen, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 34 (21.09.46: 289 mannen)

Rapport, NIOD IC 055271=054579

Rapport, 09.12.46, PGH 1419, pg 22 (120 mannen)

Ullrich, H.G.Th. - Persoonlijke mededeling

Vermeulen, T.R.W. - Procesverbaal, NEFIS-rapport 24.10.46, NIOD IC 014382

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. Ė GeÔllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 215

Ullrich, H.G.Th. - Persoonlijke mededeling

 

Naamlijsten

Vermeulen, T.R.W. - Procesverbaal, NEFIS-rapport 24.10.46, NIOD IC 014382 (namen van ca 10 personen)

 

Huidige situatie

Deze tabaksonderneming bestaat nog steeds als zodanig, nu onder de naam Bobbin; er zijn veel gebouwengesloopt en vervangen; het is niet erg waarschijnlijk, dat er nog iets van het oorspronkelijke kamp over is (2007).

 

 

Plattegrond

 

 

Index††††††††† Kampen in Oost-Java