Loeboek Linggau          Belalau                     Z-Sumatra

 

                                                                                                                                                                         5-4-2013

Japans kamp

 

Ligging

Loeboek Linggau was het eindpunt van de spoorweg van Palembang (naar het zuid-westen) via Lahat (naar het westen) naar Loeboek Linggau. De rubberonderneming Belalau lag ongeveer 25 km ten noorden van Loeboek Linggau.

Er was een mannenkamp en een vrouwenkamp; beide kampen waren ongeveer 2,5 km van elkaar verwijderd. De kampen lagen op 600 m hoogte (redelijk koel).

 

Kampcommandant

Japanse bezetting: kapitein Seki

na de capitulatie: major C.A.Langley (bij diens afwezigheid captain D.H.Clark)

Kampleiding

mannenkamp: Hr J.A.Vorstman, Hr H.Baron van Asbeck en Hr H.G.Hammet,

vrouwenkamp: moeder-overste Laurentia, Mw G.B.Hinch en Mw J.McDowell.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

23-08-1945

 

 

 

1117 (1)

ma,vr,ki

17-09-1945

 

Singapore (2)

 

60 (3)

vr (4)

xx-09-45 (5)

 

Pal: Woonwijk (6)

 

1000

ma,vr,ki (7)

07-10-45 (8)

 

 

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Pal=Palembang

(1) 572 mannen en oudere jongens en 545 vrouwen en kinderen

(2) naar Lahat (150 km) en dan per vliegtuig

(3) 24 verpleegsters, 36 Britse en Australische vrouwen

(4) in 1942 uit Singapore gevlucht en op Sumatra gevangen genomen

(5) gespreid over meerdere dagen

(6) in vrachtauto’s naar Loeboek Linggau en vervolgens per trein

(7) mannen en vrouwen werden herenigd

(8) datum van het laatste transport

 

Wonen

De mannen en oudere jongens waren ondergebracht in voormalige koelieloodsen, de vrouwen en kinderen in voormalige koeliewoningen.

 

Gebeurtenissen

24-08-1945  De capitulatie werd bekend gemaakt, er was geen appèl meer, men hoefde niet meer te buigen voor de Japanners.

26-08-1945  Medicijnen kwamen (in overvloed) te voorschijn uit het Japanse wachtgebouw; ook klamboes.

27-08-1945  Mannen bezochten hun vrouwen; mannen deden werk in het vrouwenkamp.

05-09-1945  De groep Aspect (o.l.v. sergeant-majoor C.B.Hakkenberg) bezocht het kamp.

07-09-1945  De groep Arrest (o.l.v. majoor G.F.Jacobs) bezocht het kamp.

09-09-1945  Voedsel uit de Japanse magazijnen kwamen in het kamp.

13-09-1945  Voedselpakketten werden gedropt boven het mannenkamp: o.a. met kaas, poedermelk, brood, ei­poe­der; ook kranten.

 

Literatuur

Apostolisch Vicariaat Palembang tijdens de Japanse bezet., Indisch Missie Tijdschrift 25, 1946, pg 103-108

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 38

Colijn, Helen – De kracht van een lied, 2e druk, 1995, pg 184-195

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel 1, 2000, pg 72-73, Deel 2, 2002, pg 63-67

Folkeringa, Jelle – Eelt, Kind in Japans kamp, 1993, pg 143-168

Jacobs, G.F. – Wedloop met de moesson, 1982, pg 140-142

Jeffrey, Betty – White coolies, 46e druk, 1988, pg 183 e.v.

Man, J.Th.A. de – Opdracht Sumatra, Het Korps Insulinde, 1987, pg 143

Spits, Gouverneur – Rapport aan Gouverneur-Generaal, NA, AS 3089

Warner, Lavinia and John Sandilands - Women beyond the wire, 1982, pg 252-262

 

Voor informatie over de periode van de Japanse bezetting

zie www.japanseburgerkampen.nl

 

 

Index          Sumatra-kampen