Poerwakarta                 Bendoel                          W-Java

 

                                                                                                21-10-2011

Andere benaming

Huize Diana

 

Ligging

Poerwakarta lag aan de spoorlijn van Bandoeng naar Batavia (noordelijke route).

De plaats Bendoel lag ongeveer 6 km ten zuiden van Poerwakarta aan de weg naar Bandoeng. Deze plaats staat vermeld op de Kaart van ondernemingen, op de kaart in de Autowegen-atlas en op de Topografische kaart (blad 38.38 D).

Het kamp was ondergebracht in Huize Diana, gelegen hoog op een heuvel. De eigenaar van het huis was Soepardan.

 

Kampbewaking

BKR, peloppers

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

02-12-1945

Poerw: Politiekaz. (1)

 

147

147

ma,vr,ki

05-02-46

 

Evacuatie

 

 

ma,vr,ki

05-05-46 (2)

 

Evacuatie (3)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Poerw=Poerwakarta, Politiekaz.=Politiekazerne

(1) lopend, ongeveer 6 km

(2) volgens Rode Kruis transportlijsten: 05-05-1946

(3)  in geblindeerde wagon per trein naar Batavia, naar Kramat-kamp (na één nacht in het lege

        Zendings­ziekenhuis in Tjikampek: grote lege zaal met 50 baleh-baleh, goed eten, schone kleren)

 

Omstandigheden

voeding                 ‘s morgens thee, ‘s middags (eenmaal per dag) een kleine rijstmaaltijd; laatste week goed      

sanitair                  toiletten onvoldoende; baden in riviertje

familiecontact     Ambonnese gezinnen kregen familiebezoek (deze namen extra eten mee)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 64

Karel Senior - Op weg naar huis, Eigen beheer, 1989, pg 21

Karel Senior – Op weg naar huis! in “Tussen twee werelden”, KJBB, 1994, pg 180 e.v.

NEFIS-weekrapport, 04.03.46, CAD, AA 11 (3 kampen bij Poerwakarta met onbekend aantal Europeanen)

Waasdorp, L. - NEFIS-rapport, NA, AS 2231 (naamlijst 120 personen)

Waasdorp, L. - Rapport over 27 uit trein gehaalde personen te Bekassi op 04.10.45, NIOD, IC 054859

 

Naamlijst

NN – Ondervragingsrapport No AA 21/VDK, 5 maart 1946, NA, AS 2231

 

Tekening

Karel Senior - Op weg naar huis, Eigen beheer, 1989, pg 21

 

Naamlijst

 

 

Index          West-Java-kampen