Magetan                         Bengka                           O-Java

 

                                                                                                                                                                     25-12-2011

Andere benamingen

Plaosan 1, Sarangan 1

 

Ligging

Dit kamp lag in de heuvels in de buurt van Plaosan en Sarangan, ongeveer 10 km ten westen van Magetan. Plaosan en Sarangan staan beide vermeld op de Topografische kaart (blad 50.42 A). Plaosan staat vermeld op de Kaart van de ondernemingen, Plaosan en Sarangan staan beide vermeld op de kaart in de Autowegen-Atlas. De naam Bengka wordt op geen van deze kaarten vermeld.

Het kamp bestond uit het huis en enige bijgebouwen van een suikerplanter, die zijn huis volledig gemeu­bileerd achterliet (villa Greystone); het huis had twee verdie­pingen.

Situatie t.o.v. kamp Girimojo: 2 km ten oosten van Girimojo; 50 meter hoger dan Girimojo.

.

Kampleiding

Mw I.M. de Wall, Hr A.C.H.Scheffer

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1946

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

06-02-1946

 

 

 

25 (1)

ma,vr,ki

xx-xx-1946

Nga Gevangenis

 

 

 

ma

xx-xx-1946

Mad: Kanigoro

 

 

 

vr,ki

xx-xx-1946

Mod: Soemobito

 

31

 

ma,vr,ki

08-12-1946

 

 

 

45 (2)

ma,vr,ki

20-12-1946

 

 

 

45 (2)

ma,vr,ki

xx-12-1946

 

Evacuatie (3)

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Mad=Madioen, Mod=Modjokerto, Nga=Ngawi

(1) 1 man, 17 vrouwen, 7 kinderen

(2) 19 mannen, 15 vrouwen, 11 kinderen (APWI’s reeds vertrokken)

(3) op vrachtauto’s naar Madioen, per trein naar Batavia

 

Omstandigheden

voeding                 300 g rijst pppd; voldoende suiker, koffie, groente, zout; regelmatig vlees en groente

wonen                   stromend water, goede elektrische verlichting

sanitair                  moderne W.C.’s en badkamers

gezondheid           van mensen uit Soemobito: vrij slecht, wordt beter; van overigen goed

medische zorg     ziekenkamer met eigen verpleegster, weinig zieken, Dr Soemadi uit Magetan

bezoek                  onderlinge bezoek-regeling met kamp Girimojo

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 160

IRK-rapport, 06.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 35

IRK-rapport, 08.12.46, NIOD, IC 054592, nr 9

IRK-rapport 12.04.47, NIOD, IC 054655

Verslag bezichtiging kampen Midden- en Oost-Java, 16.02.46, NEFIS/CI-document, BuZa 2164

Rapport Intell. en Loyaliteitsonderzoek 18.10.46, NIOD, IC 014383-014384

Verslag, NIOD, IC 055262=054585

Verslag Subcommissie van de Bestandscommissie 20.12.46, NIOD, IC 055273 = NA, CZM 1990, pg 22

Walden, Martha - Legende van een leven, 1986, pg 116

 

Naamlijsten

CIB-rapport, BuZa, NEFIS-archief 2262: naamlijst 45 personen bij aankomst in Batavia op 05.12.46

CIB-rapport, BuZa, NEFIS-archief 2262: naamlijst 148 personen (130 Duitsers, 28 Nederlanders) 05.12.46

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java