Tjimahi                     Bergartillerie                     W-Java

 

                                                                                                19-3-2013

Opvangkamp

 

Andere benaming

RAPWI-kamp

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in de kazerne van de Mobiele Artillerie ten noorden van de spoorlijn, gelegen direct ten oosten van de kazerne van het 4e Bataljon.

 

Kampleiding:

Hr Molenaar (RAPWI)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 23-11-1945

Tjim: Baros 5

 

750

750

jo,ma

 23-11-1945

Tjim: Baros 6

 

700

1450

jo,ma

 

 

 

 

 

 

 xx-12-1945

 

 

 

1600 (1)

ma,vr,ki

 xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) peildatum Quack pg 117

 

Contact met Bandoeng

Door geweldadige acties van de pemoeda’s werd het contact met het RAPWI-hoofdkwartier in Bandoeng voortdurend verbroken. Begin december 1945 werd een zendinstallatie geplaatst, waarmee de verbinding met Bandoeng kon worden gewaarbogd..

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 69

Delden, Mary van – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 145

Liesker, Hans  in H.A.M.Liesker – Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 352

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054943 e.v., pg 63, 85, 117

 

 

Index          West-Java-kampen                 Tjimahi-kaart