Batavia                      Biliton-kamp                     W-Java

 

                                                                                                                                                                         17-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

De locatie van dit kamp is niet bekend: mogelijk bestond het uit enige huizen in de Bilitonweg (deze weg liep evenwijdig aan de Theresiaweg, iets ten westen daarvan). Dit kamp fungeerde als neven-kamp van Tjideng om het overvolle kamp enigszins te ontlasten.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

 

 

 

 

vr,ki

 

 

 

 

 

vr,ki

 

 

 

 

 

vr,ki

ki=kinderen,  vr=vrouwen        

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 48

Rinzema, Win - Dit was uw Tjideng, 2e druk, 1991, pg 111

 

 

Index          West-Java-kampen