Jogjakarta                    Bintaran                         M-Java

 

                                                                                                                                                                     25-10-2011

Ligging

Dit kamp bestond - volgens het IRK-rapport - uit 2 huizen met bijgebouwen, gelegen in het centrum van de stad, aan de Bintaran Tengah straat (nummer 6-8). Deze straat staat aan­gegeven op de kaart in de Stedenatlas: een oost-west lopende straat in de wijk Bin­taram Tengah, direct achter (ten westen van) de Landsgevan­genis aan de Gevan­ge­nis­laan. Het kamp was omgeven door een bamboe schutting.

Het kamp was een doorgangskamp voor evacuatie en een tijdelijke verblijfplaats voor zieken uit de kampen in de omgeving, die een behandeling in Jogjakarta nodig hadden.

 

Kampleiding

Mw Frankfort

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

02-11-45 (1)

Omgeving (2)

 

 

(3)

ma,vr,ki

18-08-1946

 

 

 

67 (4)

ma,vr,ki

03-12-1946

 

 

 

90 (5)

ma,vr,ki

24-12.-1946

Jogja: Boro

 

43

 

ma,vr,ki

13-04-1947

Jogja: Ganjoeran

 

17

 

zi

13-04-1947

 

Jogja: Ganjoeran

17

 

vi

15-04-1947

 

 

 

13

ma,vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie (6)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen, zi=zieken

Jogja=Jogjakarta

(1) en volgende dagen, weken, maanden

(2) voornamelijk Jogjakarta-stad

(3) steeds wisselende sterkte

(4) vaste bewoners: 9 mannen, 58 vr,ki; daarnaast nog 30 personen, die er tijdelijk verbleven ivm ziekte

(5) 26 mannen, 45 vrouwen, 25 kinderen

(6) per vliegtuig of trein, o.a. 27.12.46 naar Batavia (groep uit Boro) naar Minangkabau-kamp

 

Omstandigheden

voeding                 200 g rijst pppd; zelf voeding kopen tussen 8 en 16 uur

wonen                   elektrisch licht in één huis, goed leidingwater, weinig meubels

sanitair                  7 WC’s met waterspoeling, 4 badkamers

familiebezoek      toegestaan tussen 10 en 12 uur

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 137

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 76

IRK-rapport, 18.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 62

IRK-rapport, 03.12.46, NIOD, IC 054592, nr 16

IRK-rapport, 15.04.47, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, map 4, nr 91=NIOD, IC 054655

Jongh-Verspeten, Ans de – Persoonlijke mededeling

Teunissen, Mw – Verslag, NIOD, IC 055280

Verslag, NIOD, IC 055261=054580

Verslag CIB 07.01.47, NIOD, IC 054593

 

 

Index          Kampen in Midden-Java