Poerbolinggo                Bodjong                         M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     17-10-2011

Ligging

Deze suikerfabriek lag ongeveer 3 km ten zuiden van Poerbolinggo en wordt vermeld op de Kaart van Onder­nemingen (nummer 2), op de kaart in de Autowegen-atlas (nummer 38) en op de Topografische kaart (blad 44.41 B). Het kamp was ondergebracht in enige gebouwen, de zogenaamde blokken A, B en C. Op 06-02-1946 werd nog een vierde gebouw, blok D, aan de overkant van de weg, in gebruik genomen.

 

Kampbewaking

TRI

 

Kampleiding

Hr A.C.Zwaan

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

08-12-1945

Pwk: Tipar

 

 

 

jo,ma

08-12-1945

Pwk: Hotel vdBeek

 

 

350

jo,ma

14-03-1946

 

??

25

325

ma (1)

29-03-1946

 

Pwr: Klampok (2)

325

0

jo,ma

jo=jongens (ouder dan 15 jaar), ma=mannen

Pwk=Poerwokerto, Pwr=Poerworedjo

(1) Ambonezen

(2) per trein: ‘s morgens de blokken B en D, ‘s middags de blokken A en C

 

Omstandigheden:

voeding                 zeer slecht

wonen                   moerassig terrein, eerst slapen op de grond, na 3 maanden op baleh-baleh, geen elektrisch licht

water                     slechts één kraan voor drinkwater, overigens water uit vieze putten

gezondheid           er heerste vrij veel malaria

medische zorg     geen medicijnen; ernstig zieken naar buitenhospitaal Tringgilin

sterfgevallen        4 mannen (naamlijst)

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 98

CIB-verslag, 26.11.46, NIOD, IC 055268=054595=054653

NEFIS-periodiek, 07.02.46, CAD, AA 11

NEFIS-weekrapport, 19.04.46, CAD, AA 11 (mannen)

Verslag van kampen in Banjoemas, NIOD, IC 055272=054617=054656

Voornaamste herinneringen in Midden-Java, NIOD, IC 030744

Vries, Mw B.V. de en Mw M.Elberts Doyer-van Slee, Verslag, NIOD, IC 055282=054591

Zande-Hoedt, Mw A.P. van de - Verslag, NIOD, IC 055282=054591

Zwaan, Dr A.C. - Dagboek 06.12.45 - 19.09.46

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java