Soerabaja                    Boeboetan                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     28-2-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Boeboetan-Gevangenis

 

Ligging

De Boeboetan-Gevangenis lag op de west-oever van de Kalimas, in het centrum van de stad, op de hoek van de straat Boeboetan (ongeveer het verlengde van Redoengdo­ro naar het noorden) en de straat Koeblen Kidoel. Deze Gevangenis wordt niet vermeld op de stadskaart in de Stedenatlas.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

Vertrokken

naar

Aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15-10-1945

Omgeving

 

800

800

ma (1)

xx-11-1945

 

Bevrijd

800

0

ma

ma=mannen

(1) mogelijk mannen van Nederlandse afkomst, maar misschien wel Japanse soldaten (er zijn geen persoonlijke

getuigenissen bekend, die bevestigen dat hier sprake was van internering van Nederlanders)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 191

Broeshart, A.C.- Een dagboek over de bersiap-tijd in Soerabaja, 1987

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 216-217

Immerzeel, B.R. – Persoonlijke mededeling

Meelhijsen, W. - Revolutie in Soerabaja, 17 augustus - 1 december 1945, 2000, pg 99

ODO-verklaringen, NIOD, IC 070894-070896

Scholte, Lin - Takdiran, 1977, pg 30

 

 

Index          Kampen in Oost-Java