Semarang                       Boeloe                           M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Boeloe-Gevangenis

 

Ligging

De Boeloe-Gevangenis lag in het westen van de stad aan de noordzijde van de grote oost-west lopende verbindingsweg Boeloe - Randoesari, direct ten oosten van het Wester Bandjir-kanaal. Deze Gevangenis wordt aangegeven op de stadskaart van Semarang in de Stedenatlas als “Vrouwengevangenis”.

De Boeloe-Gevangenis wordt ook aangeduid op de schets van Semarang in het boek van Han Bing Siong op pg 112 (als prison) en in het boek van Broeshart pg 27.

Het rechthoekige gevangenisterrein was omgeven door dubbele muren, 4 meter hoog, 2 meter van elkaar ver­wijd­erd. Aan de korte zijde van de rechthoek was de poort, aan de beide lange zijden waren de cellen.

 

Kampcommandant

Slamet Soewandi

 

Kampbewaking

Pemoeda’s

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-10-1945

Omgeving

 

1200

1200

jo,ma (1)

15-10-1945

 

Vermoord

100

 

ma (2)

16-10-1945

 

Bevrijd (3)

1100

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

(1) 1100 IFTU (Indo-Europeanen) en 100 Japanners (burgers en soldaten)

(2) Japanse soldaten (één soldaat ontsnapt en waarschuwt Majoor Kido in de Djatingaleh-kazerne)

(3) door Japanse troepen onder leiding van Majoor Kido, deels overgebracht naar Lampersari

 

Omstandigheden

voeding                 onvoldoende, slechte kwaliteit

toestand                overvolle cellen (60 man in een cel van 6x6 meter)

moordpartij          in de nacht van 15 op 16 oktober werden alle Japanners (op één na) geëxecuteerd

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 112

Boissevain, Gon en Lennie van Empel – Vrouwenkamp op Java, 2e druk, 1991, pg 303

Broeshart, A.C. e.a. - Vrede maar geen bevrijding, 1989, pg 32,34

Brommer, B. e.a. - Semarang, beeld van een stad, 1995, pg 68-70

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 160-161

Dorssen-Tjalsma, Mw D.G.G. van - Verslag, NIOD, IC 004159

Groen, P.M.H. - Patience and bluff, Mededelingen SMG, 1985, 8, pg 117

Han Bing Siong - Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang 14-19 october 1945, pg 37

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 12, 1988, pg 725

NN (onbekende auteur) - Verslag Semarang 18 sept. 1945 - eind dec. 1945, NIOD, IC 054578

Schouten, C. – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 116

 

Foto’s/Tekeningen

Brommer, B.  e.a. - Semarang, beeld van een stad, 1995, pg 58

Han Bing Siong - Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang 14-19 october 1945, pg 38, 135, 164

Indisch Verleden, Lustrum Herdenkingsboek 1995, St Herdenking 15 Augustus 1945, pg 127

 

Plattegrond

Han Bing Siong - Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang 14-19 october 1945, pg 176

 

 

Index          Kampen in Midden-Java