Jogjakarta                        Boro                            M-Java

 

                                                                                                                                                                     25-10-2011

Andere benaming

Boroh, Borok, Borokamp

 

Ligging

Boro lag ongeveer 8 km ten noorden van Nanggoelan, dat ongeveer 20 km ten westen van Jogjakarta lag. Het wordt vermeld op de Topografische kaart (blad 47.42 A). Op deze kaart wordt ook vermeld een Zendings­ziekenhuis, aan de oostzijde van Boro; dit is waarschijnlijk het ziekenhuis, waar de zieken uit het kamp werden ondergebracht (in het Jaarboek van de Katholieke Missie wordt dit ziekenhuis aangeduid als Ziekenhuis St Jozeph).

Het kamp bevond zich in een gebouw (volgens IRK 20.08.46 een voormalige Katholieke school), dat bestond uit drie gedeelten: een boven-, een midden- en een benedenverdieping. De bovenverdieping was vroeger een scha­kel­­school, de midden­verdieping een weverij en zeepziederij, de benedenverdieping een vervolgschool. Het kamp was omgeven door een bamboe schutting.

 

Kampbewaking

Politie, later TRI (eerst 25 man, later 8 man)

 

Kampleiding

Mw A.P.Walstra-Gauwstra (beneden), Mw J.H.Horst (midden), Mw Schamir (boven)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

03-12-45 (1)

Omgeving

 

 

 

vr,ki

18-03-1946

??

 

 

33

vr,ki

22-03-1946

??

 

109

142

vr,ki

28-03-1946

??

 

48

190

vr,ki

09-05-1946

 

??

19

171

vr,ki

20-06-1946

??

 

12

183

vr,ki

25-06-1946

??

 

33

216

vr,ki

20-08-46 (2)

 

 

 

216 (3)

vr,ki

31-10-1946

 

 

 

164

vr,ki

xx-12-1946

 

Jogja: Ganjoeran

121

43

vr,ki

24-12-1946

 

Evacuatie (4)

43

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) en volgemnde dagen, weken

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) benedenkamp 71, midden- en bovenkamp 145 (waaronder ook 2 mannen)

(4) via het kamp Bintaran in Jogjakarta

 

Omstandigheden

voeding                 zelf betalen (kleding verkopen) eerst vd passar, later vd leerah, weer later uit warongs

pasarbezoek         toegestaan 7-8, 10-12, 16-17 uur (IRK 20.08.46)

wonen                   weinig meubilair, maar wel vrij veel baleh-balehs en matrassen

water                     alleen boven- en middenverdieping hadden waterleiding; er was een put voor badwater

medische zorg     zieken naar RK-ziekenhuis in de buurt, ernstig zieken naar stad-ziekenhuis (Dr Samsoedin)

inenting                op 29.10.46 algemene inenting tegen pest

warga negara        naamlijst aanwezig

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 137-138

Beek-Puyt, Mw W.H. van der - Dagboekfragment

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de vorstensteden, 1998, pg 75

IRK-rapport, 20.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 54

NEFIS-weekrapport, 18.07.46, CAD, AA 11 (RK-gebouw met oude mannen en vrouwen)

NEFIS-weekrapport, 03.10.46, CAD, AA 12 (medio augustus 1946: 4 mannen en 198 vrouwen en kinderen)

Teunissen, Mw – Verslag, NIOD, IC 055280

Verslag, NIOD, IC 055261=054580

Verslag CIB 07.01.47, NIOD, IC 055279 = 054593

 

 

Index          Kampen in Midden-Java