Bandoeng     Borromeus-Ziekenhuiskapel        W-Java

 

                                                                                                7-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Deze kapel bevond zich op het terrein van het Borromeus-ziekenhuis aan de Dagoweg.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-09-45 (1)

Omgeving (2)

 

100

100

vr,ki

 

 

 

 

 

 

xx-xx-1945

 

Tjihapit-kamp (3)

100

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) rond 15-09-1945, tijdens een grootscheepse aanval van pelopers op Noord-Bandoeng

(2) direct omwonenden van het Borromeus-Ziekenhuis

(3) met Britse vrachtauto’s onder bescherming van matrassen

 

Gebeurtenissen

Tijdens een omvangrijke actie van de pemoeda’s in noord-oost Bandoeng vluchtte een grote groep mensen naar het Borromeus-Ziekenhuis. Bij de kapel aangekomen, dachten zij hier naar binnen te kunnen komen, maar de deur bleek gesloten te zijn. Er waren ongeveer honderd mannen, vrouwen en kinderen, die zich daar verzameld hadden. Toen men niet naar binnen kon, bleef men op het gras lopen en zitten; steeds meer mensen voegden zich bij de wachtenden, het scheen het enige toevluchtsoord te zijn. Het duister viel in, de situatie was zeer bedrei­gend. Net toen een paar mannen de deur van de kapel met een stormram wilden forceren, werd de deur van binnen uit geopend door een jonge pater. Iedereen stroomde de kapel binnen, er was niet voor iedereen een zitplaats op de aanwezige banken: men ging op de vloer zitten. De deur werd gesloten, enkele mannen hielden buiten de wacht.

De jonge pater begon een gebed, buiten ratelden de mitrailleurs, er brak paniek uit in de snikhete kapel. Enige mannen konden de rust herstellen. Plotseling werd de deur naar de pergola van het Ziekenhuis geopend door een Gurkha-officier met de mededeling, dat de Britse vrachtauto’s voor de evacuatie klaar stonden bij de hoofd­ingang van het Ziekenhuis. Iedereen moest de 20 meter lange pergola passeren, die onder vuur lag van repu­bli­keinse sluipschutters: één kind werd dodelijk getroffen, verder vielen er enige gewonden, die in het voor­portaal van het Ziekenhuis werden geholpen. Een eerste poging met een vrachtauto te vertrekken mislukte doordat de pemoeda’s de auto onder vuur namen, de auto keerde terug bij het ziekenhuis en de gewonden werden geholpen.

Tenslotte werden de mensen onder dekking van matrassen in auto’s afgevoerd (een voorstel om het vertrek tot de volgende dag uit te stellen werd door de Gurkha’s afgewezen). Via de Dagoweg en de Riouwstraat werd het Tjihapitkamp bereikt.

 

Huidige situatie (2007)

De kapel staat er nog..

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 74-75

Doorn, Iens van – Geluk is als een vogel, 1981, pg 216-239

 

Index          West-Java-kampen