Bandoeng         Borromeus-Ziekenhuis             W-Java

 

                                                                                                7-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit ziekenhuis lag aan de Dagoweg 80 ter hoogte van de Technische Hogeschool in het noordelijk stadsdeel.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26-08-45 (1)

Tjimahi (2)

 

 

 

jo, ma (3)

 

 

 

 

 

 

28-11-45 (4)

Bandoeng-stad

 

200 (5)

 

ma,vr,ki  (6)

 

 

 

 

 

 

30-01-1946

 

 

 

450

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) en de daarop volgende periode

(2) de drie mannenkampen in Tjimahi (Kamp 4, Baros 5 en Baros 6)

(3) opname in het Irene-paviljoen

(4) en de daarop volgende dagen

(5) enige honderden

(6) ernstig gewonde slachtoffers van de “tweede opstand”, die op 25-11-1945 uitbrak

 

Medicijnen

Op 12-09-1945 kwamen medicijnen uit de Japanse magazijnen beschikbaar.

 

Overname door Indonesiërs.

Op 29-09-1945 werd de overname van het ziekenhuis door de Indo­nesiërs geëist (net als bij het Juliana-Ziekenhuis), maar dit kon worden verijdeld.

 

Veiligheid

In de nacht van 28 op 29 november 1945 was dit ziekenhuis het doelwit van een massale aanval van de republikeinen, die pas na urenlange gevechten door Gurkha’s, Japanse en Nederlandse bewakings­eenheden kon worden afgeslagen,

 

Huidige situatie (2007).

Dit ziekenhuis is er nog steeds, maar is sterk uitgebreid; van de vroegere gebou­wen is niet veel meer terug te vinden.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 74

Delden, Mary C. van – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 128, 130, 138, 142

Doorn, Iens van – Geluk is als een vogel, 1981, pg 216-239 (groep in de kapel)

Michielsen-Baljon, Els – Alles is in orde, 1997, pg 148-152

Quack, R.B. – RAPWI-rapport, Kampen in en rond Bandoeng, NIOD, IC 054943-054946, pg 11, 13, 35, 136

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 88

Voskuil, R.P.G.A. – Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 89

 

 

Index          West-Java-kampen