Modjokerto                  Brangkal                         O-Java

 

                                                                                                                                                                     30-11-2011

Andere benaming

Brankal

 

Ligging

De suikerfabriek Brangkal lag bij het dorp Brangkal-Koelon en wordt vermeld zowel op de Kaart van onder­nemingen (nummer 12), als op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 27), als ook op de Topografische kaart (blad 53.41 D). De suikerfabriek lag ongeveer 10 km ten zuiden van Modjokerto. De fabriek was in de crisis­jaren stilgelegd en gedeeltelijk ontman­teld.

De geïnterneerden waren ondergebracht in employé-woningen (blok I t/m V), een loods en mogelijk ook in het achterhuis van de woning, waar de wacht zat; de kampcommandant en de bewaking zaten in de besaran.

Naast het kamp lag een grote TRI-kazerne.

 

Kampcommandant

Soleiman

 

Kampbewaking

TRI

 

Kampleiding

Mw Campioni

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

13-11-1945

Soerabaja

 

 

 

vr,ki

24-11-1945

Soerabaja (1)

 

 

500

vr,ki (2)

xx-11-1945

Modjo: Gevang

 

17

 

vr,ki

24-02-1946

 

Modjo: Patjet (vr)

 

 

vr,ki

13-04-1946

 

Modjo: Dinojo (3)

 

 

vr (4)

xx-xx-1946

 

Modjo: Soemobito (5)

100

 

vr,ki

xx-04-1946

 

Evacuatie (6)

 

 

vr,ki (7)

xx-04-1946

 

Modjo: Dinojo

 

0

vr,ki (8)

ki=kinderen, vr=vrouwen; Modjo=Modjokerto; Gevang=Gevangenis

(1) o.a. uit Simpangclub en Darmo-wijk, lopen naar station, per trein naar Modjokerto, opvang in school,

dan per tram naar Brangkal

(2) voornamelijk Indo-Europeanen

(3) transport met vrachtauto’s

(4) als straf (Dinojo werd wel als strafkamp aangeduid)

(5) transport met vrachtauto’s, anderen zeggen: met geblindeerde trein (meerdere transporten?)

(6) via het kamp Soemobito (één overnachting)

(7) alle Indo-Europeanen

(8) alle Europeanen (laatste groep, die vertrok)

 

Omstandigheden

voeding                 eten uit desa, later zelf koken: rijst gratis, rest zelf kopen (bezittingen verkopen)

wonen                   geen meubels, geen elektriciteit (anderen zeggen: één lamp), petroleumverlichting

water                     soms was er voldoende water, soms was er geen water

nieuws                  geen enkel bericht van buiten

medische zorg     veel zieken; ziekenzaal was ondergebracht achter in de besaran; verpleegster Zr de Neef

gezondheid           slecht, veel sterfgevallen

ontucht                 veel last van ontuchtige handelingen van de TRI-soldaten

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 185-186

Broeshart, A.C. e.a. - Soerabaja, Beeld van een Stad, 1994, pg 53

Campioni, Mia (dochter van kampleidster) – Persoonlijke mededeling (brieven)

Dengerink, Mw H.J. - Extremistenkamp Brankal, Kampinterview 53, NIOD, IC 033499

Diephuis, Peter – Persoonlijke mededeling (vertrekdatum Dinojo)

Dijk, Bert van - Persoonlijke mededeling

Fenton Huie, Shirley – Vergeten, pg 183-184 (Engelse uitgave pg 174)

Gogh-van Eekhout, Fried van – Tijd die nooit voorbij gaat, 2009, pg 69-83 (later naar Dinojo)

Hazekamp, Tineke in Jan Grootenhaar en Truida Hendriks-Bergsma. – Donkere regendruppels, pg 162

Interneringskampen op Java 15.05.46, NIOD, IC 061272 (2000 vr,ki)

IRK-rapport, 01.06.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands Indië, Doos 2, Map 4, nr 56

Kopijn, Rob – Mijn kampverslag, Reünieboek Soemobito, 2003

Maurik, Henk van - Djokja achter de horizon, 1949, pg 59

Meelhijsen, W. - Revolutie in Soerabaja, 17 aug-1 dec 1945, 2000, pg 253 (juni 1946: bevrijd door Ned. troepen)

Moltzer, Reggy - Indo’s en de werkgroep Buitenkampkinderen, doctoraalscriptie, 1997, Interviews pg 19

NEFIS-weekrapport, 29.05.46, CAD, AA 11 (1000 vr,ki, bewaking 50 TRI-soldaten)

NEFIS-weekrapport, 19.06.46, CAD, AA 11 (voeding)

ODO-verklaring, 20.05.48, NIOD, IC 071225 (verklaring Mw A.W.Groen-van Blommestein)

Rapport betreffende de kampen in de Residentie Soerabaja, 05.06.46, NIOD, IC 054888

Rudi H. - Waar zijn jullie?, Indo 36/4 (december 1998), pg 23 (enige namen van geïnterneerden)

Schenkhuizen, Marguérite - Memoirs of an Indo woman, 1993, pg 186-191 (verblijf, vertrek nr Dinojo)

Verslag van ervaringen, 11.06.46, NIOD, IC 054924

 

Huidige situatie

De suikerfabriek is afgebroken; er zijn nog wel employé-woningen, maar het is niet duidelijk of deze behoren tot de huizen van het kamp. Het terrein wordt thans geëgaliseerd en ingericht als busstation, 2007

 

 

Plattegrond

 

 

 

Index          Kampen in Oost-Java