Probolinggo            Bremi-Kroetjil                    O-Java

 

                                                                                                                                                                     17-12-2011

Andere benaming

Bermi, Huis Wattendorff

 

Ligging

Probolinggo lag aan de noordkust, ongeveer 35 km ten oosten van Pasoeroean. De plaatsen Bremi en Kroetjil lagen vlak bij elkaar op de helling van de G.Arga­poera van het Ijang-gebergte (op een hoogte van ruim 1000 m), hemelsbreed ongeveer 35 km ten zuid-oosten van Probo­linggo. Deze plaatsen worden niet vermeld op de Kaart van de onder­ne­mingen, maar wel op de kaart van de Autowegen-atlas en op de Topografische kaarten (56.42 D en 57.42 C). Bremi ligt niet ver van de onderneming Ajer Dingin (Air Dingin), die op de Kaart van de onder­nemingen wordt vermeld (nummer 96). Bremi lag bergopwaarts t.o.v. Kroetjil, op ongeveer 6 km afstand.

Het kamp was ondergebracht in een aantal huizen (mogelijk 14 totaal) verspreid in beide dorpen, inclusief de bijgebouwen; later werd iedereen overgebracht naar Bremi. Twee van de huizen, gelegen in Bremi, waren eigen­dom van de familie Wattendorff. In de begin-periode was er geen omheining, in de eind-periode - toen allen waren geïnterneerd in de twee huizen en weer later in één huis, van de familie Wattendorff - was er wel een omheining, met bewaking.

 

Kampcommandant

Assistent Wedono

 

Kampleiding

Mw A.Wattendorff  (volgens IRK-rapport 12-09-1946)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

23-11-1945

Omgeving (1)

 

 

536 (2)

vr,ki (3)

14-07-46 (4)

 

Prob: Wonolangan

 

 

vr,ki

14-07-46 (4)

 

Malang: De Wijk

 

 

vr,ki

12-09-46 (5)

 

 

 

109

vr,ki

xx-10-1946

 

Blitar: Garoem

 

 

vr,ki

03-12-46 (6)

 

 

 

60

vr,ki

xx-04-1947

 

Evacuatie (7)

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen; Prob=Probolinggo

(1) voornamelijk Probolinggo, transport met vrachtauto’s (verzamelplaatsen: Sociëteitsgebouw en Politiebureau)

(2) volgens Hr R.Wattendorff in Bremi niet meer dan 250

(3) er was slechts één man in de gehele groep van Bremi,

(4) sommigen vermeldden als vertrekdatum oktober 1946

(5) datum van het eerste visitatiebezoek van het IRK

(6) datum van het tweede visitatiebezoek van het IRK

(7) per trein naar naar De Wijk in Malang (één transport mislukte en kwam terug); in april 1947 laatste transport

 

Omstandigheden Bremi

voeding                 eerste periode: zelf kopen buiten het kamp, armlastigen kregen voedsel; ketella van eigen teelt

wonen                   geen elektriciteit, geen riolering; licht van olielampen

water                     via pijpleiding uit hoger gelegen beek

sanitair                  extra latrines in de tuinen aangelegd

medische zorg     niet aanwezig; geïnterneerde tandarts hielp

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 213

Brief Gouvernements-Secretaris, 12.12.46, NA, AS, 2.10.14, 2231 (60 WNI, die niet mogen evacueren)

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 276-277

Duuren, H. en B.F. van - Persoonlijke mededeling

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272

IRK-rapport, 12.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 76

IRK-rapport, 03.12.46, NIOD, IC 055277 (kamp Wonolangan=Dringgoe)

Lijst van kampen, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 35 (21.09.46: 301 ma,vr,ki)

NEFIS/CMI-rapport, BuZa-archief 1027, pg 113

NEFIS-weekrapport, 17.10.46, CAD, AA 12 (aug/sept 1946: 301 personen)

Rapport, 11.12.46, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 22 (60 WNI)

Wattendorff, R. - Persoonlijke mededeling

 

Foto’s/Tekeningen

Wattendorff, R. - Foto van één van de huizen van de familie Wattendorff

 

Plattegronden

Wattendorff, R. - Persoonlijke mededeling (situatieschets van de twee huizen)

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

Index          Kampen in Oost-Java