Semarang                Broederschool                    M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Deze Broederschool van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis (Broeders van Maastricht) lag aan de Koningin Emmalaan (ook wel Kalisari genoemd), vlak bij het Wilhelminaplein.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-11-1945

Amb/Banj

 

 

 

ma,vr,ki

13-11-1945

 

 

 

150

ma,vr,ki

xx-11-1945

Amb/Banj

 

 

 

ma,vr,ki

xx-12-45 (1)

 

 

 

1000

ma,vr,ki

xx-12-1945

Amb/Banj

 

 

 

ma,vr,ki

01-01-1946

 

 

 

700

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (allen IFTU=Indo-Europeanen)

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) begin december 1945

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 112

Brommer, B. e.a. - Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 149 (foto voorgevel)

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 114, 116 (IFTU)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java