Bandoeng                     Bronbeek                        W-Java

 

                                                                                                7-3-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Indisch Bronbeek

 

Ligging

Indisch Bronbeek was een kleine woonwijk voor gepensioneerde KNIL-officieren; het lag in het noord-westelijk stadsdeel, aan de westzijde van de Pasir Kaliki-weg/Bronbeek-weg (Stedenatlas, kaart Bandoeng, D2)

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

27-11-45 (1)

Omgeving (2)

 

 

 

ma,vr,ki (3)

xx-11-1945

 

Vermoord (4)

33 (5)

 

ma (6)

17-12-1945

 

Bevrijd (7)

234

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) en de daarop volgende dagen

(2) uit Bronbeek zelf en de directe omgeving

(3) het is niet duidelijk of ook kinderen werden gegijzeld

(4) volgens Jalhay werden ca 100 vr,ki vermoord en ter plekke begraven (massagraf gevonden, datum ontbreekt)

(5) tenminste 33 personen

(6) alleen mannen? ook vrouwen en kinderen?

(7) door Britse troepen, bijgestaan door KNIL-militairen o.l.v. kapitein G.S.Vrijburg

 

Huidige situatie (2007)

Het woonwijkje is er nog steeds (thans in gebruik door gepensioneerde politieagenten).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 75

Bücker, J.G. - Brief over Ir Vrijburg, 22.04.65, NIOD, IC 074628

Delden, Mary C. van – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 132

Jalhay, S.M. - Allen zwijgen, 1983, pg 68-74

Quack, R,B. - RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054943-054946, pg 96

Voskuil, R.P.G.A. e.a. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 88-89

 

 

 

Index          West-Java-kampen