Buitenzorg-Depok                                                W-Java

 

                                                                                                                                       11-10-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in Buitenzorg en het halverwege Batavia liggende Depok vond plaats op 10-10-1945: de mannen en oudere jongens werden opgesloten in de Pledang Gevangenis in Buitenzorg; de vrouwen en kinderen uit Buitenzorg werden geďnterneerd in het Ursulinen­klooster in Buitenzorg, die in Depok in de Kerk en nabij gelegen loods(en).

Na precies een week – op 17-10-1945 – werden vrijwel allen door Engelse troepen bevrijd: de vrouwen en kinderen werden eerst ondergebracht in het Ursulinenklooster, de mannen en oudere jongens in de Gevan­genis werden overgebracht naar de kazerne van het 14e Bataljon, een groep van oude mannen in de Gevan­genis werd door de extremisten nog over­gebracht naar het Vincentius Jongensgesticht; hier werden zij door de Engelsen ontdekt en ook overgebracht naar het 14e Bataljon.

De vrouwen en kinderen in de Kerk van Depok werden ook op 17-10-1945 door de Engelsen bevrijd: de ernstig zieken gingen naar ziekenhuizen in Batavia, de overigen gingen deels naar het voor­malige Japanse kamp Kota Paris in Buitenzorg, deels naar Kedoeng Halang.

Allen werden tenslotte verzameld in het opvangkamp Kedoeng Halang.

 

Index                 West-Java-kampen                 Buitenzorg-kaart