Soerabaja                      C-kamp                          O-Java

 

                                                                                                                                                                     28-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in één van de pakhuizen (welke precies is niet duidelijk)

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

Vertrokken

naar

Aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1945

Soerabaja:

Binnenstad (1)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1945

 

A-kamp (2)

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1945

 

B-kamp (2)

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr-vrouwen

(1) eerste opvang van groepen evacués

(2) betere huisvesting dan in C-kamp

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 191

Schouten, C.  – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, 1946, pg 124

 

 

Index          Kampen in Oost-Java             Kaart Soerabaja-Noord

 

Zeetransporten vanuit Soerabaja