Soerabaja†††††††††††††††††††††††† CBZ†††††††††††††††††††††††††††† O-Java

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2-3-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

Het (oude) CBZ (Centraal Burger Ziekenhuis) lag aan de Simpang (oostzijde) aan de Kali Mas, het nieuwe CBZ lag aan de oostzijde van de Kali Mas (de beide CBZís lagen dus aan weerszijden van het Goebeng-Station). Vermoedelijk gaat het hier om het nieuwe CBZ.

 

Kampleiding

dokter Soetopo

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

Vertrokken

naar

Aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10-11-45 (1)

Omgeving (2)

 

 

 

zk

13-11-45 (3)

 

Evacuatie (4)

 

 

zk

zk=zieken en gewonden

(1) en de daarop volgende dagen

(2) Soerabaja-stad

(3) vanaf deze datum

(4) per trein via Goebeng-station, deels naar Djombang, deels naar Malang

 

Toestand

Gedurende met name de laatste oorlogsfase, de slag om Soerabaja (10-30 november 1945), vielen vele slacht≠offers: gewonden kwamen in grote getale in dit ziekenhuis terecht. Door de hevige gevechten en granaat-be≠schie≠tingen werd tenslotte het behandelen van patiŽnten zo zeer bemoeilijkt, dat tot volledige evacuatie werd besloten:

 

Voeding

Het eten was schaars; het werd aangevoerd vanuit Sidoardjo.

 

Medische zorg

De medische zorg was in handen van de doktoren Hadiwonoto en Soekirman.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. Ė GeÔllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-IndiŽ 1945-1947, 2009, pg 191

Meelhijsen, W. - Revolutie in Soerabaja, 17 augustus - 1 december 1945, 2000, pg 237-238

 

 

Index††††††††† Kampen in Oost-Java†††††††††††† Kaart Soerabaja-Zuid