Semarang                         CBZ                             M-Java

 

                                                                                                                                                                     23-2-2013

Opvangkamp

 

Ligging

De Centraal Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ) lag in het noordelijke deel van de wijk Nieuw-Tjandi. Het werd gebruikt als opvangkamp voor zieken.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

29-09-1945

Amb/Banj

 

300

 

ma,vr,ki

11-10-1945

Amb/Banj

 

183

 

ma,vr,ki

02-11-1945

Amb/Banj

 

140

 

ma,vr,ki

xx-xx-45 (1)

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (uitsluitend zieken)

Amb/Banj=Japanse kampen in Ambarawa en Banjoebiroe

(1) eind 1945 of begin 1946

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië, 2009, pg 112

Brommer, B. e.a. - Semarang, beeld van een stad, 1995, pg 152 (foto voorgevel)

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

 

 

Index          Kampen in Midden-Java