Batavia                Carolus-Ziekenhuis               W-Java

 

                                                                                                                                                                         15-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit Missieziekenhuis lag aan de Salemba (grote verbindingsweg van Batavia en Meester Cornelis), aan de oostzijde van de weg. Tijdens de Japanse bezetting werden hier zieke en gewonde Japanse soldaten verzorgd.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-45 (1)

Div. kampen (2)

 

 

 

vr,ki (3)

xx-02-1946

 

 

 

800

vr,ki

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

 

vr,ki

ki=kinderen,  vr=vrouwen

(1) de eerste maanden na de Japanse capitulatie

(2) Japanse vrouwenkampen in Batavia

(3) ernstig zieken

 

Voeding

Op een gegeven moment kwam er vers brood uit het kamp Kampong Makassar.

 

Huidige situatie (2007)

Dit ziekenhuis bestaat nog steeds; het is enorm uitgebreid, enkele paviljoens dateren nog van voor 1945.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 48

Dulm, J.  van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel  2, 2002, pg 83 (plattegrond)

Rinzema, W. - Dit was uw Tjideng, 2e druk, 1991, pg 110

 

Index          West-Java-kampen