Cheribon                Cheribon-Hotel                   W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

Andere benaming

Hotel Cheribon, Hotel-kamp, Tjangkol-kamp

 

Ligging

Dit hotel wordt vermeld in de Telefoongids van 1940 onder de naam Grand Hotel Cheribon, adres Tjangkol 14. De straat Tjangkol liep noord-zuid en kwam uit bij de haven. Dit hotel wordt niet vermeld op de stadskaart in de Stedenatlas van Nederlands-Indië, maar wel op de Topografische kaart (42.39 A).

 

 

Kampleiding

Mw Leidelmeyer (afdeling vr,ki)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18-11-1945

Cher: Gevangenis

 

310

310

ma,vr,ki

xx-xx-1945

??

 

75

385

ma,vr,ki

26-04-45 (1)

 

Evacuatie (2)

385

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Cher=Cheribon

(1) en op 04-05-1946; volgens NEFIS-weekrapport op 25-04-1946 alleen APWI vertrokken, overigen later

(2) per trein naar Batavia (station Manggarai)

 

Omstandigheden

voeding                 800 g rijst pppd, enige groente; later steun van speciaal comité buiten de kampen

wonen                   enkele bedden nog aanwezig, verder slapen op de grond

medische zorg     polikliniekje olv Zr Devos; geen medicijnen of verbandmiddelen, ernstig zieken naar zkhs

recreatie                              weinig of niets, na 18.00 uur zingen verboden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 84

Borneo Post (dagblad), 27.04.46, NIOD, IC 062295, pg 2

NEFIS-weekrapport, 26.04.46, CAD, AA 11 (eerste groep APWI per trein vertrokken naar Batavia op 25.04.46)

RAPWI-rapport over november 1945, NIOD, IC 054946, pg 66

Toorop, Mw D.C. e.a. - Mededelingen uit gesprekken ..., 29.04.46, NIOD, IC 054890=050680/050681, pg 7

 

Foto’s/Tekeningen

Zweers, Louis - Een geblindeerde trein uit Cheribon, Haagsche Courant 12.08.95, pg 7

 

 

Index          West-Java-kampen