Pasoeroean             Chinese School                    O-Java

 

                                                                                                                                                                     16-12-2011

Andere benaming

POPDA-kamp

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in een Chinese School, een schoolgebouw met 6 klaslokalen. Het gebouw was omgeven door het normaal aanwezige hekwerk rondom het schoolplein. Later - toen het schoolgebouw weer moest functioneren als school - werd het kamp ondergebracht in de Sociëteit “Harmonie”. Het kamp was een doorgangskamp voor evacuatie. Begin augustus 1946 stagneerde de evacuatie, waardoor het verblijf langer duurde dan was voorzien.

 

Kampcommandant

Hardjo

 

Kampbewaking

Stadspolitie

 

Kampleiding

Mw L.A.Luijks-Spier, Mw E.E. von Enden-Frackers

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

04-08-1946

Pas: Poespo (1)

 

136

136

vr,ki

08-09-46 (2)

 

 

 

136 (3)

vr,ki

10-09-1946

 

Pas: Harmonie

136

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen; Pas=Pasoeroean

(1) allen oorspronkelijk afkomstig uit de stad Pasoeroean en naaste omgeving

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) 77 vrouwen, 59 kinderen (Nederlanders en Indo-Europeanen)

 

Omstandigheden (08.09.46)

voeding                 300 g rijst, tempeh, tahoe, groente

koken                    individueel, keukengerei zeer gebrekkig (alles achtergebleven in Poespo)

wonen                   standaard schoolmeubilair, geen bedden of matrassen

verlichting            elektrisch licht in 4 lokalen, elders olielampjes

sanitair                  voldoende

medische zorg     dokter Soedarsono, voldoende medicijnen, ernstig zieken naar ziekenhuis in Pasoeroean

sterfgevallen        geen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 208

IRK-rapport, 08.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 70

 

Huidige situatie

De school bestaat nog steeds, maar is thans in gebruik als combinatie van een Lagere School en een Lagere

Middelbare School (2007).

 

 

Foto

 

Index          Kampen in Oost-Java