Bandoeng            Christelijk Lyceum                W-Java

 

                                                                                                8-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Het Christelijk Lyceum lag aan de Dagoweg (westzijde), nummer 81, iets ten zuiden van de Technische Hogeschool..

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

30-09-45 (1)

Omgeving (2)

 

 

 

vr,ki (3)

 

 

 

 

 

 

30-01-1946

 

 

 

161

vr,ki (3)

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) overdracht van het gebouw door de Japanners aan de RAPWI-autoriteiten

(2) de ex-Japanse interingskampen

(3) allen zieken

 

Gebeurtenissen

Op 29-09-1945 werd de overname van het ziekenhuis door de Indonesiërs geëist (net als bij het Juliana-Ziekenhuis), maar dit kon worden verijdeld.

 

Foto

Voskuil, R.P.G.A. – Bandoeng, Beeld van een stad, 1996 pg 157 (voorgevel)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 75

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054943-054946, pg 24, 35, 136

 

 

Index          West-Java-kampen