Ngawi                              Dawoe                            O-Java

 

                                                                                                                                                                     20-11-2011

Ligging

De plaats Dawoe lag ongeveer 5 km ten zuid-westen van Ngawi, in het dal van de Ketangga, een zijrviertje van de Bengawan Madioen (de rivier die van Madioen naar Ngawi stroomde). De plaats Dawoe staat vermeld op de Topografische kaart (blad 50.41 B), maar niet op de Kaart van de ondernemingen of op de kaart in de Auto­wegen-Atlas.

De suikerfabriek Dawoe lag vlak bij de plaats Dawoe, maar kon op de beschikbare kaarten (nog) niet worden geloka­liseerd. Deze suikerfabriek was een onderafdeling van de suikerfa­briek Soedhono in Geneng (hier was ook een kamp!).

Het kamp was ondergebracht in 4 fabriekswoningen van de suikerfabriek.

 

Kampleiding

Mw Illes, Mw Jansen, Mw Leysuis; Hr F.C.H.Lutter

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-xxxx

Omgeving (1)

 

 

400 ?

vr,ki

20-01-1946

Ngawi: Soedhono

 

 

 

vr

06-02-46 (2)

 

 

 

391 (3)

vr,ki

13-06-1946

Ngawi: Gevangenis

 

 

 

jo,ma

xx-06-1946

 

Evacuatie

 

 

ma,vr,ki

17-07-1946

 

Evacuatie

30

 

ma,vr,ki

xx-xx-1946

Mod: Soemobito

 

150

 

ma,vr,ki

14-10-1946

 

Evacuatie (4)

 

 

ma,vr,ki

08-12-46 (5)

 

 

 

348 (6)

ma,vr,ki

23-12-1946

Mad: Djosènan

 

38

 

ma,vr,ki

xx-xx-xxxx

 

Evacuatie

 

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Mad=Madioen, Mod=Modjokerto

(1) voornamelijk uit Madioen en Ngawi

(2) datum 1e visitatiebezoek IRK

(3) 151 vrouwen, 240 kinderen

(4) groep, waarin o.a. de familie van de Weteringe Buijs

(5) datum 2e visitatiebezoek IRK

(6) 76 mannen, 116 vrouwen, 156 kinderen; 139 warga negara’s reeds vertrokken

 

Omstandigheden

voeding                 300 g rijst pppd, voldoende suiker en zout; zelf kopen bij ingang kamp; zelf koken

wonen                   olie-verlichting, geen leidingwater, goed put-water; veel muggen, weinig klamboes

sanitair                  slechte WC’s (6 bestaande en 6 nieuwe)

bagage                   weinig: slechte kleding

gezondheid           goed

medische zorg     ziekenboeg in garage, regelmatig doktersbezoek, ernstig zieken nr Zkhs. Ngawi (Dr Soeroto)

ontspanning          vrouwen en kinderen mochten buiten het kamp wandelen, mannen niet

nieuws                  geen radio

sterfgevallen        naamlijst van 8 personen, die overleden zijn

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 166

IRK-rapport, 06.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 32

IRK-rapport, 08.12.46, NIOD, IC 054592, nr 1

NEFIS-rapport, 24.08.46, NIOD, IC 016408

Verslag, NIOD, IC 055262

Verslag Intel. en Loyaliteitsonderzoek 18.10.46, NIOD, IC 014383-014384

Verslag, 23.12.46, NIOD, IC 054656=055267

Verslag bezichtiging kampen Midden- en Oost-Java, 16.02.46, NEFIS/CMI-document, BuZa 2164

Verslag Subcommissie van de Bestandscommissie, 20.12.46, NIOD, IC 055273 = NA, CZM 1990, pg 21

Weteringe Buijs, M.N. van de - Verslag, 19.08.47, NIOD, IC 041410; NA, AS 4954, pg 594

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java